Udvalget til afdækning af forholdet mellem strafniveauer og strafferammer | Justitsministeriet

Fængsel

På baggrund af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 er der nedsat et udvalg, der skal afdække forholdet mellem strafniveauer og strafferammer.

Udvalgets medlemmer: 

Følgende personer er udpeget som medlemmer af udvalget: 

  • Landsdommer Henrik Bloch Andersen (formand) 
  • Byretspræsident ved Retten i Roskilde Jørgen Lougart  
  • Advokat Karoline Normann 
  • Professor emeritus Jørn Vestergaard 
  • Kontorchef i Justitsministeriet Morten Holland Heide
  • Vicestatsadvokat ved Rigsadvokaten Eva Rønne

Det fremgår af kommissoriet, at udvalget skal afdække forholdet mellem strafniveauet og de gældende strafferammer for udvalgte straffelovsbestemmelser samt undersøge, hvorvidt domstolene følger lovgivers anvisninger om strafudmåling i lovforarbejderne. 

Udvalgets arbejde blev påbegyndt i marts 2022. Grundet valgudskrivelsen og den efterfølgende regeringsdannelse har udvalget måttet aflyse en række møder fra oktober 2022 til februar 2023. Fristen for afslutningen af arbejdet blev på den baggrund i første omgang forlænget til udgangen af maj 2023 og siden til primo august 2023.

Læs kommissoriet for udvalget her.

Læs flerårsaftalen her: Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 (justitsministeriet.dk)

Back to top