Vi har ikke ligestilling, før kvinder kan føle sig ligeså trygge som mænd | Justitsministeriet

Indlæg bragt i Avisen Danmark den 8. marts 2023 af justitsminister Peter Hummelgaard (S) og digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V).

Vi kender historien. Mand og kvinde mødes. I begyndelsen er der sød musik, parret gør sig umage, og fremtiden tegner lys. Så begynder forholdet at udvikle sig usundt.  Måske er der jalousi involveret. Måske er der kontrol involveret. Og måske ender det galt. Det, der tidligere var en rar og kærlig hånd, ender som en knytnæve i maven eller ansigtet.

Det er oftest kvinden, der må lægge krop til partnervolden. En ny undersøgelse fra Justitsministeriet viser, at op mod 69.000 personer i alderen 16-74 år årligt oplever at blive udsat for vold eller seksuelle overgreb af en nuværende eller tidligere partner. Det svarer til 189 personer om dagen i gennemsnit. De fleste er kvinder.

Det er oprørende fakta og en vores største ligestillingsudfordringer. Der, hvor vi skulle føle os allermest trygge, nemlig inden for hjemmets fire vægge, er der kvinder, som går rundt og frygter for deres liv. Det er uacceptabelt, og det er ikke sådan, Danmark skal være.

Ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund. Det handler om sammenhængskraft på tværs af køn, seksualitet og baggrund. Alle mennesker skal have lige muligheder og rettigheder for at udfolde deres fulde potentiale, gå på arbejde og deltage i vores samfund. Derfor vil vi ikke acceptere, at kvinder holdes nede eller udsættes for vold på grund af et forskruet billede om ejerskab eller jalousi.  

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har netop afsat 136 mio. kr. til 14 initiativer, der skal indgå i en ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Fordi det kræver en holdningsændring til volden, nye redskaber hos vores myndigheder, bedre samarbejde og en systematisk opsporing og forebyggelse, hvis vi skal gøre op med partnervold og partnerdrab. Vi præsenterer en endelig handlingsplan i foråret.

Og vores indsats stopper ikke her. Vi vil også udarbejde en national handlingsplan målrettet kvinders tryghed i nattelivet. Planen skal komme med forslag til initiativer, der kan øge sikkerheden og genskabe trygheden blandt især unge kvinder. Alt for mange – særligt kvinder – oplever utryghed, når de skal hjem alene om aftenen og natten. Ifølge en måling, som Megafon foretog i februar 2022, er dobbelt så mange kvinder som mænd bekymrede for at blive overfaldet, hvis de færdes alene i byen om aftenen eller natten.

For os er ligestilling et spørgsmål om frihed og lige muligheder. Det har vi ikke i Danmark, når kvinder er utrygge ved at gå på gaden efter mørkets frembrud eller udsættes for partnervold. Det stiller indiskutabelt kvinder dårligere end mænd.

Et af de mest markante initiativer, vi har taget til gavn for ligestillingen, er samtykkeloven. Siden loven trådte i kraft i januar 2021, er antallet af voldtægtsdomme steget. I 2019 blev 104 gerningspersoner dømt for voldtægt, ved årsskiftet var tallet steget til 161. Det indikerer, at loven har haft en effekt. Flere kvinder tør nu træde frem i lyset med deres oplevelser. På den baggrund kan politiet rejse flere sager, og flere gerningspersoner kan blive dømt. Regeringen vil også skærpe straffen for voldtægt. Det nytter at skabe forandringer til gavn for ligestillingen. Derfor vil regeringen fortsætte kampen for lige ret til tryghed. Kvinder skal være ligeså trygge som mænd både derhjemme og i det offentlige rum. God kampdag.

Back to top