Våben, Ammunition, Eksplosivestoffer

Fremstilling af våben, ammunition, eksplosiv-stoffer mv.

Efter våbenlovens § 1 kræver det tilladelse at fremstille bl.a. skydevåben, ammunition og eksplosivstoffer mv.

Du kan finde våbenloven her

 

Hvilke typer våben mv. kræver fremstillingstilladelse?

Kravet om fremstillingstilladelse i våbenlovens § 1 omfatter:

 • Skydevåben samt piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler til skydevåben. Følgende kan dog fremstilles uden tilladelse:
  • luft- og fjederbøsser. Dog kræver armbrøster og slangebøsser tilladelse, jf. nedenfor.
  • kulsyredrevne hardball- og paintballvåben
  • indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm
  • slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning
 • Ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler. Følgende kan dog fremstilles uden tilladelse:
  • ammunition til luft- og fjederbøsser
  • ammunition, der hører til indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm, med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm
  • ammunition, der udelukkende kan anvendes til slagteapparater
 • Håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer.
 • Patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen.
 • Eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande). Pyrotekniske artikler er dog ikke omfattet af våbenloven, men af fyrværkeriloven der hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets område.
 • Armbrøster og slangebøsser.
 • Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben.
 • Lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben.
 • Optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.

 

Hvilken myndighed udsteder fremstillingstilladelsen?

Ansøgning om tilladelse til fremstilling af våben mv. i henhold til våbenloven behandles af Justitsministeriet.

Dog behandler politiet ansøgninger om tilladelse til fremstilling af projektiler og genopladning af ammunition.

 

Ansøgninger, der behandles af Justitsministeriet

Ansøgninger om fremstillingstilladelse skal indeholde tekniske oplysninger om, hvad man ønsker at fremstille, samt om hvordan og hvor fremstillingen skal foregå. Der skal ikke anvendes ansøgningsblanket.

Endvidere skal samtlige personer, som skal deltage i produktionen, eller som i øvrigt får adgang til de pågældende våben mv., give skriftligt samtykke til, at Justitsministeriet indhenter oplysninger fra politiet om eventuelle strafbare forhold.

Samtykket kan søges via denne blanket, som udfyldes og underskrives

Ansøgningen sendes til Justitsministeriet, Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, eller til [email protected].

 

Ansøgninger, der behandles af politiet

Ansøgninger om tilladelse til fremstilling af projektiler eller til genopladning af ammunition behandles af politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted.

Find din lokale politikreds her

Blanketter til brug for ansøgningen finder du her på politiets hjemmeside