Reform af det europæiske menneskerettighedssystem - nu går forhandlingerne i gang

Regeringen har i dag fremlagt sit udspil til en reform af det europæiske menneskerettighedssystem. Nu går forhandlingerne i gang i Strasbourg. Der er tale om et ambitiøst reformudspil. Danmark ønsker et mere effektivt, fokuseret og balanceret menneskeretssystem. For at sikre en aftale skal alle Europarådets 47 lande være med ombord. Det bliver ikke let, men justitsminister Søren Pape Poulsen er optimistisk. Målet er at vedtage en ”København-erklæring” i april.

Debatten om menneskerettighedernes rolle og udvikling har fyldt i Danmark siden november 2016, hvor regeringen nedsatte en Task Force i Justitsministeriet, der fik til opgave at forberede et politisk udspil til vedtagelse under det danske formandskab for Europarådet (november 2017 til maj 2018). Tiden er nu kommet, hvor forberedelserne er færdige, og forhandlingerne går i gang.

 

"Det er afgørende, at vi får fremtidssikret menneskerettighederne, så landene bedre kan påvirke retningen, hvis de oplever, at Menneskerettighedsdomstolen er ude af kurs. Det er vigtigt både for Danmark og for Europa. Nu går vi nogle spændende måneder i møde, hvor vi skal overbevise de andre 46 lande om vores reformudspil. Det bliver ikke let. Men vi tror på, at vi kan opnå et resultat, og vi vil arbejde benhårdt for at få vores budskab igennem", siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

 

En ambitiøs erklæring

Der er på mange måder tale om et nybrud. Danmark har taget hul på debatten og peget på de steder, hvor der er behov for at reformere det europæiske menneskerettighedssystem. Udspillet indeholder derfor en lang række forslag. Det handler bl.a. om at sikre den rigtige balance mellem det internationale og nationale niveau i beskyttelsen af menneskerettighederne, finde måder at håndtere sagsmængden på og styrke procedurerne for valg af dommere.

 

En særkilt dansk prioritet er at få skabt nye værktøjer, som giver landene bedre mulighed for at påvirke retningen, hvis de oplever at Menneskerettighedsdomstolens fortolkning er ude af kurs.

Til april vil København være scene for en stor international ministerkonference, hvor målet er at vedtage en politisk aftale om fortsat reform af Det Europæiske Menneskerettighedssystem (”København-erklæring”).

Kontakt: 

Presse- og kommunikationsrådgiver Daniel Durst-Andersen, [email protected] eller 2090 6838