PET’s historiske arkivmateriale skal hurtigt overføres til Rigsarkivet

Justitsministeriet har i dag oversendt en orientering fra PET til Folketingets Retsudvalg om regler og praksis for håndtering af det materiale, som skal bevares for eftertiden. Justitsministeren vil nu bede PET sikre, at PET’s resterende fysiske arkivmateriale bliver overført hurtigst muligt til Rigsarkivet og senest den 1. september 2018. Fra samme dato skal Rigsarkivet også være klar til at modtage det elektroniske arkivmateriale.

Justitsministeren bad i starten af april måned PET om at udarbejde en orientering om bl.a., hvordan PET håndterer de dokumenter, som Rigsarkivet har besluttet skal bevares for eftertiden. Den orientering er nu modtaget og oversendt til Folketingets Retsudvalg. Foruden retsgrundlaget og PET’s praksis på området gennemgår orienteringen også, hvordan dette har været oplyst over for Folketinget og Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”PET’s orientering giver et godt overblik over reglerne og PET’s håndtering af de dokumenter, som skal bevares af historiske årsager. Den viser bl.a., at der ikke, som man ellers kunne få indtryk af fra pressedækningen, er tale om, at PET fører et ”hemmeligt arkiv”.”

 

Justitsministeren har på baggrund af orienteringen besluttet, at PET’s arkivmateriale hurtigst muligt skal afleveres til Rigsarkivet. Det er på den baggrund forventningen, at PET senest den 1. september 2018 afleverer det resterende fysiske arkivmateriale til Rigsarkivet. Det er endvidere forventningen, at Rigsarkivet senest samme dato vil være klar til at modtage PET’s elektroniske arkivmateriale.

 

Jeg har bedt PET om at sikre, at det resterende fysiske arkivmateriale overføres til Rigsarkivet hurtigst muligt og senest den 1. september. Fra samme dato skal Rigsarkivet også være klar til at modtage det elektroniske arkivmateriale”, siger justitsministeren.

 

Justitsministeren har samtidig meddelt Retsudvalget, at det såkaldte makuleringsforbud i PET bliver ophævet. Forbuddet mod at destruere materiale i PET har været gældende siden nedsættelsen af PET-kommissionen i 1998 for at sikre grundlaget for PET-kommissionens og siden Blekingegade-kommissionens arbejde og for at give forskere mv. en efterfølgende mulighed for at gå materialet igennem. De nævnte kommissioner afsluttede deres arbejde i hhv. 2009 og 2014. Forskere vil efter ophævelsen af makuleringsforbuddet – i medfør af arkivlovgivningens regler – kunne få adgang til det af PET’s historiske materiale, som Rigsarkivet vurderer skal bevares for eftertiden.

 

Tiden er løbet fra det makuleringsforbud, der har været gældende siden 1998, og som særligt har haft til formål at sikre grundlaget for to undersøgelseskommissioners arbejde. Det har hidtil været forudsat, at forbuddet skulle ophøre i 2019, men kommissionerne er afsluttet for flere år siden, og jeg har derfor besluttet at ophæve makuleringsforbuddet. Det betyder, at PET nu kan begynde at makulere det materiale, der hidtil har været omfattet af forbuddet, og som Rigsarkivet ikke mener skal bevares for eftertiden”, siger justitsministeren.

 

Orienteringen indeholder en række elementer, som kommer til at indgå i den igangværende evaluering af PET-loven. Det gælder særligt forholdet mellem PET-lovgivningens slettefrister og arkivlovgivningen, herunder reglerne for PET’s adgang til arkivmateriale, som opbevares i PET, mens det afventer aflevering til Rigsarkivet. Arbejdet med evalueringen af PET-loven forventes på den baggrund først at kunne færdiggøres på den anden side af sommerferien.

 

Der pågår et arbejde med at evaluere PET-loven. I forlængelse af orienteringen synes jeg derfor også, det vil være naturligt, at vi i evalueringen får kigget på spørgsmålet om forholdet mellem PET-lovgivningens slettefrister og arkivreglerne – herunder PET’s mulighed for at tilgå arkivmaterialet”, siger justitsministeren.

 

Du kan finde brevet til Retsudvalget her.

Du kan finde PET’s orientering her.

Kontakt:

Journalister kan kontakte presserådgiver Camilla Svane på tlf. 2342 4659