Nye regler for forsvarets hjælp til politiet

Forsvaret hjælper i højere grad end tidligere politiet med terrorberedskab, bevogtning og grænsekontrol. Derfor fremsætter justitsminister Søren Pape Poulsen i dag et lovforslag, der skaber et samlet regelsæt for forsvarets bistand til politiet. Forsvarets ansatte skal – som hidtil – arbejde under politiets ledelse og følge politiets regler. Som noget nyt vil Den Uafhængige Politiklagemyndighed fremover skulle behandle klager over personale fra forsvaret, når det bistår politiet.

De seneste år har dansk politi stået over for at skulle løse store nye opgaver bl.a. som følge af flygtningekrisen i Europa og den alvorlige terrortrussel herhjemme, og det har gjort, at politiet i dag oftere end tidligere får hjælp fra forsvaret. Justitsminister Søren Pape Poulsen fremsætter derfor i dag et lovforslag, der indeholder en samlet regulering af, hvilke typer af opgaver politiet kan bede forsvaret om hjælp til at løse, samt hvilke politimæssige beføjelser forsvarspersonale kan tildeles.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Dansk politi løfter til dagligt en kæmpe opgave, men vi står over for store udfordringer med bl.a. en alvorlig terrortrussel herhjemme, som udfordrer politiet. Det er helt essentielt for vores sikkerhed og tryghed, at vi kan sætte alle samfundets kræfter ind i den situation. Derfor laver vi nu en samlet lov om, hvilke regler der gælder, når forsvaret hjælper politiet. Det håber jeg vil være med til at underbygge det gode samarbejde, som politiet og forsvaret allerede har i dag.”

 

Efter det foreslåede regelsæt skal forsvarets bistand til politiet ligesom i dag ske under politiets ledelse og efter de regler, der gælder for politiet. Politiets øverste ledelse kan give særligt uddannet personale i forsvaret mulighed for at udøve politimæssige beføjelser, som f.eks. anholdelser eller ransagninger. Det klare udgangspunkt er dog, at det er politiet selv, der skal udøve politimæssige beføjelser.

Det foreslås desuden, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed fremover også skal behandle sager, der vedrører personale fra forsvaret, når personalet bistår politiet. Det skal bl.a. sikre, at borgerne har samme mulighed for at få en uafhængig instans til at undersøge adfærdsklager og sager om strafbare forhold, uanset om det er personale fra politiet eller forsvaret.

Det foreslås i øvrigt, at justitsministeren efter drøftelse med forsvarsministeren kan fastsætte regler for, hvornår forsvaret kan varetage bevogtning med eget personale i nærmere afgrænsede områder. Det har til formål at skabe en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem politiet og forsvaret i de situationer, hvor der er behov for sikkerhedsmæssige foranstaltninger f.eks. i forbindelse med skibstransport af militært personel eller udstyr.

Læs lovforslaget her.

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59