Nye fælles initiativer i kampen mod fodbolduroligheder

Justitsministeren, Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union, Danske Fodbold Fanklubber og Rigspolitiet præsenterer i dag et nyt fælles udspil, der skal sikre en tryg oplevelse, når man går til fodbold. Aktørerne foreslår at stramme karantænereglerne betydeligt, indføre krav om særskilte beredskabsplaner ved højrisikokampe og etablere et nyt dialogforum mellem de fem aktører.

Langt de fleste fodboldkampe i Danmark forløber uden fodbolduroligheder. Desværre er der en hård kerne af uromagere, som i flere situationer har ødelagt oplevelsen for helt almindelige fans. Efter fodboldurolighederne på Brøndby Stadion i august sidste år samlede justitsministeren de centrale aktører for at finde effektive løsninger, der kan afskære den hårde kerne af ballademagere fra kampe og skabe tryghed på stadion.

Resultaterne af drøftelserne er nu færdige, og Justitsministeriet, Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union, Danske Fodbold Fanklubber og Rigspolitiet kan derfor præsentere udspillet: ”Tryghed på danske fodboldstadions”.

Med udspillet strammes reglerne, så der skabes bedre muligheder for at forhindre, at uromagere laver ballade i forbindelse med fodboldkampe på stadions. Maskerede personer skal fremover have karantæne allerede første gang, de overtræder maskeringsforbuddet. Ministeren og aktørerne vil samtidig forlænge karantæneperioden i alvorlige tilfælde fra 2 til optil 4 år, så fodboldbøllerne ved, at hammeren falder hårdt, hvis de laver optøjer på stadion.

De såkaldte højrisikokampe udgør en helt særlig udfordring i arbejdet med at forhindre uroligheder på stadion. Derfor indføres der et krav om, at arrangører af højrisikokampe skal udarbejde en særskilt beredskabsplan over bl.a. afviklingen af kampen, og at politiet skal godkende denne, inden kampen kan spilles.

Derudover oprettes der i forlængelse af den gode dialog mellem aktørerne bag udspillet et nyt dialogforum, som skal sikre en fast og løbende dialog omkring indsatsen mod fodbolduroligheder.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Det skal være slut med fodboldbøller, der skaber utryghed for børnefamilier og andre helt almindelige fodboldfans. Jeg er rigtig glad for, at vi fem aktører står sammen om en fælles styrket indsats mod fodbolduroligheder. Vi skal slå hårdt ned på fodboldbøllers hensynsløse hærgen på stadions. På den korte bane strammer vi karantænereglerne, og på den lidt længere bane skal et nyt dialogforum sikre et fortsat fokus på området, så det også i fremtiden er trygt at gå til fodbold for alle de mange fredelige og passionerede fodboldfans”.  

 

Direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen siger:

”Det glæder os, at justitsministeren tog initiativ til at bringe parterne sammen. De fem konkrete initiativer i Tryghed på danske fodboldstadions, som er resultatet, er vigtige forbedringer af grundlaget for fortsat at byde alle tilskuere velkomne til en fodboldfest i gode trygge rammer på de danske stadions”.

 

DBU’s formand Jesper Møller siger:

”Det skal være trygt for børn og voksne at gå til fodbold i Danmark. Så enkelt er det. Vi er derfor glade for det tætte samarbejde, der har været i forbindelse med udspillet ”Tryghed på danske fodboldstadions”, der skal sikre, at alle fortsat kan tage sikkert på stadion og se fodbold og nyde fodboldfællesskabet.”

 

Formand for Danske Fodbold Fanklubber Christian Kokholm Rothmann siger:

“Aftalen er en forsættelse af den gode dialog, som har kendetegnet dansk fodbold i de forgangne år. Det er utrolig glædeligt, at vi har fundet en række løsninger, der udelukkende rammer de få, der skaber problemer, derved undgår vi at straffe og mistænkeliggøre de øvrige fodboldfans. Aftalen viser vigtigheden af en god og konstruktiv dialog parterne imellem. Denne dialog er essentiel for at dansk fodbold kan forsætte sin positive udvikling.”

 

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg siger:

”Den utryghed, som fodboldbøller skaber til nogle kampe, skal vi til livs. Det skal være trygt at gå til fodbold. Med de fem nye initiativer får vi gode instrumenter til at gribe effektivt ind mod urostiftere på stadions”.

 

Nogle initiativer kræver lovændring, som regeringen i form af et lovforslag forventer at fremsætte i efteråret 2018.

 

Læs udspillet her

Kontakt:

Presserådgiver Camilla Svane: [email protected] eller 2342 4659