Nu skærpes straffen for at true vidner

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget justitsminister Søren Pape Poulsens lovforslag, som giver højere straf for at true vidner. Strafskærpelsen er endnu et af en række initiativer særligt rettet mod bandemiljøet.

Bandemedlemmer eller andre kriminelle skal ikke kunne true personer, som har været vidne til kriminalitet, så de ikke tør kontakte politiet eller give forklaringer i retten. Derfor har Folketinget i dag besluttet at skærpe straffen for vidnetrusler med en tredjedel, så udgangspunktet for straffen forhøjes. Det betyder, at en trussel, som i dag giver tre måneders fængsel, fremover vil give fire måneders fængsel. Strafferammen for trusler mod vidner vil fortsat være op til otte års fængsel.

 Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Vores retssamfund kan slet ikke fungere, hvis ikke vidner tør stille sig op i en retssal og fortælle om de ulovligheder, de har været vidne til. Vi skal ikke acceptere, når f.eks. kriminelle bandemedlemmer forsøger at true vidner til tavshed. Derfor skærper vi straffen for at true vidner. Samtidig er vi med Vidnepakken ved at indføre en række initiativer, som skal sørge for, at folk føler sig trygge ved at vidne.”

Strafskærpelsen skal ses i sammenhæng med justitsministerens vidnepakke, som blev præsenteret i november. Pakken indeholder 10 initiativer, som blandt andet skal sikre bedre vejledning, vidnebeskyttelse og sikre, at f.eks. bandemedlemmer nægtes adgang til retssalen.

Justitsministeren fremsætter snart et lovforslag vedr. de dele af Vidnepakken, der kræver lovændringer. Det gælder den tidlige indsats i forhold til navne- og adressebeskyttelse, bedre vidnebeskyttelse af fængselsbetjente, øget brug af videolink, og at bestemte personer eller grupper af personer skal nægtes adgang til retssalen. De øvrige initiativer er ved at blive gennemført.

Lovændringen vedrørende strafskærpelsen for trusler mod vidner forventes at træde i kraft den 2. marts 2018.

Læs mere om vidnepakken "Tryghed for vidner" her.

Kontakt: Presserådgiver Jakob Kronborg på tlf. 50 85 21 72 eller [email protected]