Pressemeddelelser 2017

 • Slut med indbetaling af kontanter til indsatte i fængslerne

  Indbetaling af kontante beløb til indsatte i kriminalforsorgens institutioner skal begrænses mest muligt. Med et forbud mod kontantindbetalinger i de lukkede fængsler bliver det lettere at følge pengestrømmene ind og ud af fængslerne.
 • Ny forskning om etnicitet og voldtægt

  Med fokus på etnicitet kaster en ny rapport lys over voldtægtsforbrydere og de situationer, der er gået forud for en voldtægt. Rapporten peger blandt andet på, at der er større uenighed mellem offer og gerningsmand om forløbet frem mod en voldtægt, når gerningsmanden er ikke-vestlig indvandrer...
 • Moderne regler om auktioner og handel med brugte sager

  Auktioner og handel med brugte genstande, bl.a. møbler og tøj, foregår i dag i høj grad via internettet. Men det tager lovgivningen ikke højde for. Derfor sætter justitsministeren nu gang i et arbejde, som skal bringe reglerne ind i det 21. århundrede.
 • Straffelovråd foreslår modernisering af regler om beskyttelse af privatliv

  Straffelovrådet har i lyset af samfundets udvikling foretaget et serviceeftersyn af straffelovens regler om, hvordan vi bl.a. beskytter borgernes privatliv i en digital verden. Rådet foreslår i en ny betænkning at modernisere reglerne om freds- og ærekrænkelser. Samtidig foreslår rådet at skærpe...
 • Kommission skal vurdere rammerne for ytringsfriheden

  Regeringen ønsker at værne om ytringsfriheden. Derfor vil regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets andre partier nedsætte en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Justitsministeren har i dag sendt udkastet til et kommissorium til partierne bag...
 • Justitsminister fremsætter lovforslag om bandepakke

  Kommunerne skal kunne forbyde, at en ejendom bruges til rockerborg, hvis rockerborgen fører til væsentlige ulemper og utryghed for de omkringboende, og streng kontrol med telefonopkald og besøg skal forhindre bandemedlemmer i at kommunikere med de forkerte under afsoningen. I dag fremsætter...
 • Flagning på halv stang i anledning af angrebet i Stockholm

  På grund af angrebet i Stockholm i fredags er det besluttet, at der mandag den 10. april 2017 flages på halv stang fra Christiansborg, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Københavns Rådhus.

Pages