Personer i utrygge lejre skal kunne forbydes ophold i kommunen

Mænd og kvinder, der etablerer eller opholder sig i utrygge lejre i det offentlige rum, skal fremover kunne få forbud mod at opholde sig i kommunen. Det foreslår justitsminister Søren Pape Poulsen, som nu har sendt et nyt lovforslag i høring, der giver mulighed for, at politiet allerede ved første overtrædelse af lejr-forbuddet kan give et zoneforbud, der omfatter hele kommunen.

De sidste par somre har der flere steder i landet været problemer med udenlandske tilrejsende, som slår lejr på offentlige steder, f.eks. i parker, foran kirker og på offentlige veje, hvor de pågældende personer sover og opholder sig i længere tid af gangen. Sådanne forhold kan indebære store gener for omgivelserne i form af f.eks. støj, uro og uhygiejniske og uhumske sanitære forhold og give anledning til forstyrrelser af den offentlige orden.

Derfor indførte regeringen den 1. april 2017 nye regler, som gør det lettere for politiet at rydde sådanne lejre. Og den 1. juli styrkede regeringen politiets mulighed for at give zoneforbud til de personer, der overtræder lejr-forbuddet. I dag kan politiet give et zoneforbud på 400 meter første gang man overtræder lejr-forbuddet. Overtræder man et zoneforbud på 400 meter kan zoneforbuddet udvides til 800 meter.

Nu vil justitsministeren styrke indsatsen mod lejrene yderligere. Det nye lovforslag giver mulighed for, at politiet allerede ved første overtrædelse af lejr-forbuddet kan give et zoneforbud, der omfatter hele kommunen.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”De regler vi indførte i foråret, har gjort det nemmere for politiet at rydde lejrene. Det har virket, og politiet har med en solid indsats fjernet en lang række lejre og styrket trygheden herhjemme. Men der er brug for at gå endnu videre for at komme problemet til livs fremover. Vi sender derfor nu et klart signal til udlændinge og andre om, at vi ikke vil acceptere utrygge lejre i Danmark.”

 

Et zoneforbud indebærer et forbud mod at færdes frem og tilbage eller tage ophold i et bestemt område fra det sted, hvor den adfærd, der har givet anledning til zoneforbuddet, har fundet sted. Det vil sige, at en person, der er blevet meddelt et zoneforbud, godt må gå gennem det område, der er omfattet af forbuddet, så længe passagen ikke kan siges at have karakter af færden frem og tilbage eller egentligt ophold i området.

Ved vurderingen af om en lejr er egnet til at skabe utryghed, kan der bl.a. lægges vægt på antallet af personer i lejren, om lejren er placeret et befærdet sted, og om lejren fører til støjgener, trafikale gener eller andre gener i lokalområdet, f.eks. uhygiejniske sanitære forhold. Der vil også kunne lægges vægt på de tilstedeværende personers generelle adfærd, herunder om de pågældende begår strafbare forhold i området omkring lejren, f.eks. ved at kaste affald, eller udvise chikanøs eller truende adfærd.

Regeringen arbejder samtidig for, at udlændinge, som har forbrudt sig mod reglerne i Danmark, udvises af landet så hurtigt som muligt, hvis der er grundlag for det i de konkrete sager.

Lovforslaget er nu sendt i høring, og regeringen lægger op til, at den nye lov træder i kraft den 1. marts 2018. Problemet med utrygge lejre opstår typisk i foråret og hen over sommerperioden.

Læs lovforslaget her.

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Jakob Kronborg, tlf. 50 85 21 72, [email protected]