Pressemeddelelser 2017

 • Rapport om flow i rocker – bandemiljøet

  Der er generelt en stor gennemstrømning af medlemmer i de danske rocker – og bandemiljøer, viser ny rapport. Samtidig er det et mindretal af medlemmerne, der i længere perioder er en del af miljøerne. Dermed fortsætter tendensen fra tidligere undersøgelser på området.
 • Forsvaret skal aflaste politiet og frigøre 128 politiårsværk

  Dansk politi er under hårdt pres med bl.a. håndteringen af den aktuelle bandekonflikt samt grænse – og bevogtningsindsatsen. Regeringen har derfor besluttet, at forsvaret og hjemmeværnet skal aflaste politiet med mandskab i forbindelse med grænsekontrol og bevogtningsopgaver og dermed frigøre...
 • Ny lov styrker borgernes ret til selvbestemmelse

  Borgerne får nu bedre mulighed for selv at bestemme over deres fremtidige personlige og økonomiske forhold. Det sker, når en ny ordning om fremtidsfuldmagter træder i kraft den 1. september 2017.
 • Rigspolitiet sender flere betjente til pressede politikredse

  Rigspolitiet har i samarbejde med Politiforbundet besluttet at forlænge den praktiske tjeneste for en gruppe politistuderende. Det betyder, at politikredsene nu får en ekstra kapacitet på 70 betjente frem til november og op til 200 betjente fra december frem til udgangen af februar.
 • Demente skal kunne fritages for advokatregningen

  En person, der er for psykisk ustabil til at få en almindelig straf, kan også være for syg til at betale for omkostningerne af sagen. Det mener justitsminister Søren Pape Poulsen, der med en lovændring vil give dommerne bedre mulighed for at lade f.eks. demente slippe for regningen i en straffesag.
 • Mange danskere overvurderer kriminalitetsudviklingen

  Kriminalitetstyper som indbrud og røveri er i dag mindre udbredt end for fem år siden. Alligevel tror cirka hver anden dansker, at der i dag er flere røverier og indbrud i forhold til for fem år siden. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Pages