Nyt lovforslag indfører indbrudsparagraf og skærper straffen for indbrud

Justitsministeren sender nu et lovforslag i høring, der blandt andet vil hæve straffen for indbrud begået, mens beboerne er hjemme. Samtidig vil ministeren indsætte en selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven. Forslagene er en udmøntning af en række indbrudsinitiativer, der blev fremlagt i februar.

Indbrudskriminalitet er en alvorlig forbrydelse, som frarøver helt almindelige borgere den tryghed og sikkerhed, som er forbundet med hjemmet. Generelt er indbrudskriminaliteten faldende i Danmark, men hvis man sammenligner med andre europæiske lande, så er Danmark fortsat blandt de lande, der oplever flest tilfælde af indbrud. Justitsminister Søren Pape Poulsen præsenterede i februar tre initiativer, der skal sætte ind over for indbrud i hjemmet. Det er mundet ud i et lovforslag, som justitsministeren nu sender i høring.

Konkret indeholder lovforslaget en skærpelse af straffen for at begå indbrud, mens beboerne er hjemme. Med lovforslaget vil der fremover blive lagt en tredjedel oven i den udmålte straf i disse sager. Samtidig indeholder lovforslaget en selvstændig indbrudsparagraf, der skal indsættes i straffeloven. Det betyder, at alle former for indbrudstyveri, der tidligere skulle straffes efter samme bestemmelse som eksempelvis et cykel- eller butikstyveri, får en ny og selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven. Den skal være med til at understrege, at indbrudstyveri adskiller sig fra andre former for tyveri.  

Rigspolitiet har endvidere medio maj lanceret en strategi for indsatsen mod omrejsende kriminelle grupper, som har til formål at reducere omfanget af kriminalitet begået af omrejsende kriminelle grupper og styrke politiets evne til at opklare den kriminalitet, de begår – herunder indbrudskriminalitet. Der er endvidere lanceret en strategi for indsatsen mod indbrud i privat beboelse, der er et prioriteret fokusområde hos politiet.

Begge strategier skal gælde frem til 2020.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Når indbrudstyve vælger at begå indbrud, er det med fuldt overlæg og uden tanke på, hvor meget skade og utryghed det skaber i hjemmet. Det gælder ikke mindst, når der er nogen hjemme, når indbruddet begås. Husets fire vægge bryder sammen, trygheden forsvinder, og det skal vi bekæmpe. Det er positivt, at indbrudskriminaliteten i Danmark generelt er faldende. Det understreger samtidig, at vi fortsat skal lægge pres på de skruppelløse indbrudstyve. Med en strafskærpelse og Rigspolitiets strategier på området sætter vi nu ind med flere værktøjer i kampen mod indbrudskriminalitet. Og så viser vi ikke mindst med den nye indbrudsparagraf, at indbrud er en særlig grov forbrydelse, der ikke skal stå side om side med simpelt tyveri i straffeloven.” 
 

Hovedpunkterne i Rigspolitiets strategi for indsatsen mod omrejsende kriminelle grupper kan findes her.  

Hovedpunkterne i Rigspolitiets strategi for indsatsen mod indbrud i privat beboelse kan findes her.

 

Læs udkastet til lovforslaget her.

 

Fakta om udviklingen i antallet af anmeldelser om indbrud:

  • Antallet af indbrudsanmeldelser i privat beboelse er faldende. I perioden 1. januar til 31. maj 2017 blev der begået 11.389 indbrud i privat beboelse. I samme periode i 2016 blev der begået 13.452 indbrud. Sammenlignes de to perioder er der tale om fald i antallet af indbrud svarende til 15 %.
  • I forhold til perioden 1. januar til 31. maj 2015, hvor der blev anmeldt 12.437 indbrud, er der sket et fald i anmeldelser svarende til 8 %. Det bemærkes, at faldet dækker over regionale forskelle i udviklingen på indbrudsområdet.

Journalister kan for yderligere kontakte:

Presse- og kommunikationsrådgiver Jakob Kronborg, tlf. 50 85 21 72 eller [email protected]