Ny aftale vil sikre bedre vilkår for pendlerne i Øresundsregionen

Den svenske ID-kontrol og grænsekontrol har haft store konsekvenser for pendlerne og for virksomhederne i Øresundsregionen. Sverige og Danmark er derfor blevet enige om at indgå en aftale om, at den svenske grænsekontrol vil blive gennemført i togene på vej over Øresund i stedet for, at toget skal holde og vente i 10 minutter på den første station i Sverige.

Den svenske ID-kontrol skaber store problemer for pendlerne og har haft betydelige konsekvenser for togdriften. Antallet af afgange er blevet halveret, hvilket er en daglig udfordring for de mange, der rejser over Øresund for at komme til og fra arbejde.

Danske og svenske myndigheder har løbende drøftet mulighederne for at forenkle kontrollen. De svenske myndigheder har ikke ønsket at ændre ved ID-kontrollen, men har til gengæld foreslået, at svenske betjente tager toget til Københavns Lufthavn, skifter tog i retning mod Sverige og derpå udfører grænsekontrol i toget mod Sverige, når toget er kommet ind på svensk territorium, frem for mens toget holder stille på den første station i Sverige.

Løsningen vil i modsætning til en samtidig ophævelse af ID-kontrollen og grænsekontrollen ikke løse alle problemerne, men den vil medføre en lettelse for pendlerne, virksomhederne og alle andre i Øresundsregionen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) udtaler:

”Den svenske ID-kontrol og grænsekontrol har store konsekvenser for Øresundsregionen. Det er ID-kontrollen, der er hovedproblemet, men aftalen vil stadig være et skridt i den rigtige retning. Det kræver, at vi accepterer, at svenske betjente skifter tog i Københavns Lufthavn, og det har vi valgt at gøre. Jeg ser frem til, at forholdene for pendlerne forbedres – og jeg håber, at svenskerne på bare lidt længere sigt vil afskaffe ID-kontrollen.”

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) udtaler:

”Vi har fra starten arbejdet for at mindske generne for de rejsende af den svenske ID- og grænsekontrol. Den nye model for den svenske grænsekontrol giver mulighed for at spare de 10 min., som svensk politi i dag bruger på grænsekontrollen på første station i Sverige. Det vil være til gavn for passagererne – ikke mindst de hårdt prøvede daglige pendlere på strækningen.”

Danmark og Sverige vil nu mere præcist fastlægge betingelserne for ordningen, herunder særligt i forhold til de svenske betjentes tilstedeværelse i Københavns Lufthavn. Det er forventningen, at en aftale vil kunne indgås inden for kort tid.

Kontakt

Journalister kan for yderligere oplysninger kontakte

  • Pressemedarbejder i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Mia Josiassen, [email protected], tlf. 7226 7075
  • Kommunikationschef i Justitministeriet Emil Melchior, [email protected], tlf. 4037 6737
  •