Moderne regler om auktioner og handel med brugte sager

Auktioner og handel med brugte genstande, bl.a. møbler og tøj, foregår i dag i høj grad via internettet. Men det tager lovgivningen ikke højde for. Derfor sætter justitsministeren nu gang i et arbejde, som skal bringe reglerne ind i det 21. århundrede.

Lovgivningen om auktioner og handel med brugte genstande er ikke fulgt med tiden. Det betyder bl.a., at en række forældede regler gør det vanskeligt at drive virksomhed med handel med brugte genstande via internettet. Loven om handel med brugte genstande fra 1966 kræver f.eks., at handlen finder sted fra et fast forretningssted med særskilte forretningslokaler. Det er et krav, som mange internethandlende kan have svært ved at opfylde. Heller ikke auktionslederloven, der er fra 1935, tager højde for den udvikling, som internettet har betydet for auktionsbranchen. Loven gælder nemlig slet ikke ved auktioner, der foregår på internettet.  

Derfor nedsætter justitsminister Søren Pape Poulsen nu et udvalg, som skal foretage en samlet gennemgang af auktionslederloven og loven om handel med brugte genstande og udarbejde forslag til moderniseret lovgivning på området. Det sker navnlig for at tage højde for den samfundsmæssige og teknologiske udvikling, men også for at sikre tilstrækkelig kontrol med handlen med brugte genstande for at forhindre videresalg af stjålne, forfalskede eller ulovligt indførte genstande.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Internettet fungerer i dag i stor stil som vores fælles handelsplads, men det er reglerne om auktioner og handel med brugte ting slet ikke gearet til. Derfor nedsætter jeg et udvalg, der skal se på, hvordan reglerne kan moderniseres, så de kan følge med samfundets udvikling. På den måde kan vi skabe bedre rammer for de erhvervsdrivende og samtidig styrke indsatsen mod videresalg af bl.a. tyvekoster og falsknerier.”

 

Udvalget forventes at færdiggøre sit arbejde i løbet af sommeren 2019.

Læs udvalgets kommissorium her.

Læs bilaget til kommissorium her.

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane tlf. 23 42 46 59