Markant styrkelse af politiet med finanslovsaftalen for 2018

Ny blå finanslovsaftale styrker politiet med ca. 1,3 mia. kr. i perioden 2018-2021.

Med den netop indgåede finanslovsaftale for 2018 styrker regeringen og Dansk Folkeparti politiets operative kapacitet med samlet set ca. 1,3 mia. kr. i perioden 2018-2021.

Styrkelsen af politiets operative kapacitet sker gennem tre forskellige initiativer.

For det første øges optaget på Politiskolen med yderligere i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019. Meroptaget af politistuderende i 2018 og 2019 kommer ud over det meroptag på i alt 300 politistuderende i 2016 og 2017, der blev aftalt med flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019. 

For det andet frigøres ca. 90 politiårsværk til operativt politiarbejde ved at overdrage størstedelen af politiets arrestanttransporter til kriminalforsorgen. Overdragelsen af arrestanttransporter kan ske gradvist fra efteråret 2018 med henblik på fuld overdragelse fra januar 2019.

For det tredje afsættes der midler til at fastholde en del af den midlertidige stigning i antallet af civile kompetencer i politiet, så politibetjente fortsat kan friholdes til operativt politiarbejde.    

Foruden styrkelsen af politiet er der med finanslovsaftalen afsat midler til en række yderligere initiativer på Justitsministeriets område. Det omfatter bl.a. en skærpelse af straffen for grov vold samt en pulje til øget brug af videoovervågning eksempelvis i bymæssige områder, hvor der erfaringsmæssigt jævnligt opstår urolige og voldlige episoder.

Samlet set afsættes der med finanslovsaftalen for 2018 ca. 2,5 mia. kr. i perioden 2018-2021 til Justitsministeriets område.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Med denne aftale sikrer vi, at borgerne i Danmark kan føle sig trygge og sikre både inden for hjemmets fire vægge, og når de færdes på gaden.

Over de næste år styrker vi politiet markant. Samtidig øger vi straffen for grov vold og for indbrud begået, mens beboerne er hjemme. Og vi øger videoovervågningen de steder, hvor der er behov for en særlig tryghedsskabende indsats.

Det kan siges meget enkelt: Dagen i dag er en god dag for det lovlydige Danmark. Og en dårlig dag for de kriminelle, som ikke følger spillereglerne.”

 

Elementer på Justitsministeriets område i den nye finanslovsaftale:

 • Meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019.
 • Frigørelse af ca. 90 politiårsværk til operativt politiarbejde gennem overdragelse af størstedelen af politiets arrestanttransporter til kriminalforsorgen.
 • Fastholdelse af civile kompetencer i politiet, der friholder politibetjente til operativt politiarbejde.
 • Udbetaling af overarbejde i politiet i 2017.
 • Opgradering af overfaldalarmer til vidner, voldsramte kvinder bl.a. i parallelsamfund samt andre overfaldsudsatte.
 • Reetablering af rytterisektion i dansk politi.
 • Skærpelse af straffen for grov vold, straffen for indbrud, mens beboerne har været hjemme, samt straffen for digitale sexkrænkelser.
 • Styrkelse af PET’s rådgivningsindsats.
 • Bedre fysiske faciliteter for personalet ved den midlertidige grænsekontrol.
 • Nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange ved den dansk-tyske landegrænse.
 • Styrket grænsekontrol.
 • Øget indsats mod bandekriminalitet.
 • Øget videoovervågning af frit tilgængelige steder.
 • Stærkere indsats mod ungdomskriminalitet.
 • Skærpelse af straffen for grov og organiseret handel med truede arter eller produkter af truede arter.
 • Politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet.
 • Retsområdet i Grønland.

 

Læs faktaark om elementer på Justitsministeriets område.

Læs hele finanslovsaftalen.

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59