Information om de nye databeskyttelsesregler

Den 25. maj 2018 gælder de nye regler om databeskyttelse i Danmark og resten af EU. Justitsministeriet havde derfor den 13. juni 2017 inviteret til et velbesøgt stormøde for at forklare virksomheder og myndigheder om de nye regler, som er beskrevet i en ny betænkning om EU’s databeskyttelsesforordning. Her kan du læse materialet fra oplægget og budskaberne fra mødet.

For at få klarlagt, hvilken betydning de nye regler får for danske virksomheder og myndigheder, har Justitsministeriet udarbejdet en grundig vejledning i form af en betænkning om den nye databeskyttelsesforordning. Betænkningen indeholder en beskrivelse af, hvordan samtlige regler i forordningen skal forstås.

På stormødet blev de centrale konklusioner i betænkningen præsenteret af Justitsministeriet og kommitteret Jens Møller, Folketingets Ombudsmand.

På stormødet var hovedbudskaberne fra ministeriet:

  • Betænkningen kan anvendes som juridisk rettesnor for behandling af personoplysninger
  • De nye regler svarer i vidt omfang til gældende ret – ingen revolution
  • Følger man de nuværende regler, er man godt på vej
  • Forordningen indeholder også nyskabelser, som er grundigt gennemgået i betænkningen (databeskyttelsesrådgiver, fortegnelse, databeskyttelse gennem design og standardindstillinger og databehandlerens mere fremtrædende rolle)
  • Betænkningen vil ikke komme til at stå alene – der udarbejdes praktisk anvendelige vejledninger
  • Forslag til en ny persondatalov sendes i høring inden sommerferien

Justitsministeriet er i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet i fuld gang med at udarbejde vejledninger om centrale emner fra forordningen.

Her kan du se en oversigt over de supplerende vejledninger om databeskyttelsesforordningen.

Men du kan allerede gå i gang nu. Her kan du se vejledningen fra Datatilsynet om 12 spørgsmål til forberedelse forud for databeskyttelsesforordningen.

 

Læs mere

Slides fra oplægget til stormødet

Betænkning