Grønland får sin første landsforsvarer

For at styrke retssikkerheden i Grønland har Justitsministeriet i dag besluttet at udpege advokat Finn Meinel til hvervet som landsforsvarer for Grønland pr. 1. april 2017. Finn Meinel bliver den første landsforsvarer i Grønlands historie.

Advokat Finn Meinel får som landsforsvarer i Grønland til opgave at varetage hensynet til et effektivt forsvar i kriminalsager. Finn Meinel skal som landsforsvarer uddanne, rådgive og føre tilsyn med forsvarerne ved at besøge kredsretterne i Grønland og fungere som bindeled mellem domstolene og forsvarerforeningen. Derudover skal han udarbejde en vejledning om god forsvarsetik.

 

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

Det er helt afgørende for den fælles tryghed, at man kan stole på retssystemet. Det er bl.a. derfor, vi udpeger advokat Finn Meinel som den første landsforsvarer i Grønlands historie. Han får en afgørende rolle med at sikre et effektivt forsvar i kriminalsager ved bl.a. at uddanne og rådgive forsvarerne i Grønland. På den måde får vi styrket retssikkerheden i Grønland.”

 

Advokatrådet konkluderede i sin rapport fra november 2016, at retssikkerheden er presset i Grønland. Det er bl.a. på den baggrund, at Justitsministeriet har taget initiativ til at udpege Grønlands første landsforsvarer, som skal være med til at styrke retssikkerheden i Grønland ved at rådgive og vejlede forsvarere i konkrete straffesager.

Finn Meinel er født og opvokset i Grønland og er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet i 1996. Han har sidenhen arbejdet som advokat, herunder som forsvarsadvokat, i Grønland. Han har i den forbindelse også beskæftiget sig med uddannelse og rådgivning af forsvarere i Grønland.

Journalister kan kontakte presserådgiver Jakob Kronborg, tlf. 50 85 21 72, [email protected]