Folketinget vedtager skærpet straf mod rockere og banders afpresning

Bandemedlemmer, der opkræver beskyttelsespenge af forretningsdrivende for at lade dem være i fred, kan se frem til en markant strengere straf. Det sker, efter at Folketinget i dag har vedtaget lovforslag om størstedelen af initiativerne fra bandepakken.

Forretningsdrivende i områder plaget af bandekriminalitet har oplevet at blive opkrævet beskyttelsespenge for at banderne vil lade dem være i fred. Sådanne tilfælde af grov afpresning vil regeringen slå hårdt ned på.

I dag har et bredt flertal i Folketinget vedtaget to lovforslag med en række initiativer fra regeringens bandepakke, og det betyder blandt andet, at systematisk eller organiseret afpresning fremover vil udløse en tredjedel længere straf end hidtil.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Vi har set eksempler på, at rocker- og bandegrupperinger forsøger at dominere lokalområder med krav om beskyttelsespenge fra lokale erhvervsdrivende. Der er brug for at stramme skruen over for disse mafialignende bøllemetoder, som skaber utryghed og usikkerhed blandt borgere såvel som forretningsdrivende.

Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om at indføre en række af initiativerne fra bandepakken, så blandt andet grov afpresning straffes hårdere. Rockere og bandemedlemmer har klart valgt fællesskabet fra med deres adfærd. Derfor synes jeg, det er helt på sin plads at skærpe konsekvenserne, hvor vi kan.”

Sammen med den forhøjede straf for grov afpresning er der bl.a. vedtaget en lov, der giver kommunerne mulighed for at nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som rockerborg eller lignende, hvis det fører til væsentlige ulemper og utryghed for de omkringboende.

Også de rockere og bandemedlemmer, der bliver dømt efter bandebestemmelsen og afsoner i fængsel, vil blive berørt af de nye lovforslag. Man skal eksempelvis kun kunne prøveløslades, hvis man har deltaget og fortsætter i et exit-program. Alle indsatte rockere og bandemedlemmer vil blive afskåret fra at få besøg fra personer fra samme rocker- eller bandegruppering under en verserende konflikt, og ledende og koordinerende rockere og bandemedlemmer skal som det helt klare udgangspunkt underlægges brev-, telefon- og besøgskontrol i fængslerne.

Lovforslagene træder i kraft den 1. juli 2017.

Der er initiativer i den politiske aftale om bandepakken, som ikke var med i de lovforslag, der blev vedtaget i dag. Nogle af dem træder i kraft administrativt, mens andre er planlagt til at blive fremsat med lovforslag i næste folketingssamling.

Kontakt

Journalister kan for yderligere informationer kontakte presserådgiver Anne Rosa Simonsen, [email protected], tlf. 2060 3352.