Folketinget vedtager fordobling af minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse

Det seneste år har der været en voldsom stigning i antallet af skudepisoder i det offentlige rum med relation til rocker- og bandemiljøet. Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der fordobler minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

54 gange blev der i 2016 skudt i det offentlige rum i tilknytning til rocker- og bandekonflikter, og lovlydige borgere har gentagne gange været i fare for at ende i skudlinjen. Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der markant forhøjer straffen for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Helt konkret fordobles den allerede eksisterende minimumsstraf for ulovlig besiddelse af skydevåben og eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder fra ét til to års fængsel. Samtidig forhøjes strafniveauet i disse sager med omkring et års fængsel i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene. Det betyder, at hvis domstolene tidligere ville idømme to års fængsel, bliver niveauet hævet til tre års fængsel. Herudover øges strafferammen – det vil sige den hårdest mulige straf – fra seks til otte års fængsel.

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:

”Enhver skudepisode kan potentielt placere en familie midt i skudlinjen, og det vil jeg under ingen omstændigheder acceptere.

Med den skærpelse af straffene for ulovlig besiddelse af skydevåben, som et bredt flertal i Folketinget i dag har vedtaget, kan rockere og bandemedlemmer se frem til markant længere fængselsstraffe end hidtil. Det er jeg rigtig godt tilfreds med.”

Strafskærpelsen gennemfører en del af finanslovsaftalen for 2017 og er en del af regeringens styrkede indsats mod den kriminalitet og utryghed, som rockergrupper og bander er skyld i.

 

Fakta om skudepisoder i 2016

Rigspolitiet har opgjort, at der i 2016 har været otte voldelige konflikter i rocker- og bandemiljøet, og at der fortsat er stor risiko for voldelige hændelser i visse områder af landet. Rigspolitiet har samtidig vurderet, at der i 2016 har været 54 skudepisoder i det offentlige rum, som vurderes at relatere sig til rocker- og bandemiljøet.

Skudepisoderne har fundet sted flere steder i landet, og alene i hovedstadsområdet har der i den nævnte periode været over 25 skudepisoder. Rigspolitiet har i perioden registreret tre døde og 36 sårede i relation til skudafgivelse mv. i rocker- og bandemiljøet. Disse skudepisoder er også gået ud over helt tilfældige almindelige borgere, som er blevet såret af skud.

Der har endvidere i 2016 været anvendt skydevåben mod fængsels- og politibetjente, hvor en er blevet dræbt og flere alvorligt såret af skuddene.