Dømte bandekriminelle skal kunne forbydes at opholde sig i kommunen

Med et nyt lovforslag vil justitsminister Søren Pape Poulsen forhindre rockere og bandemedlemmer i at vende tilbage til de områder, hvor de har begået kriminalitet, og hvor deres gruppe hører til. Opholdsforbuddet er en del af den politiske aftale mellem regeringen, S og DF om en bandepakke fra foråret.

Danskerne skal kunne føle sig trygge, hvor de bor og færdes. Men skyderier og anden kriminalitet fra bandemedlemmer og rockere har igennem længere tid skabt utryghed og farlige situationer for almindelige borgere.

Derfor har justitsministeren nu sendt et lovforslag om et opholdsforbud i høring.

Med lovforslaget kan domstolene forbyde en person, som bliver dømt for rocker- eller banderelateret kriminalitet, at færdes og opholde sig i en eller flere kommuner i en periode på 1 til 10 år.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Vi skal tage et opgør med bandernes små kongeriger. Der skal ikke være andre her i landet, der regerer end de danske myndigheder. Derfor skal dømte rockere og bandemedlemmer kunne forbydes at vende tilbage til de vante kriminelle miljøer. Det vil styrke trygheden i lokalområderne. Politiet arbejder benhårdt for at presse banderne og rockerne, og opholdsforbuddet er blot et af de mange nye redskaber, vi fra Christiansborg giver dem til at bekæmpe rocker- og bandekriminalitet.”

Opholdsforbuddet skal som udgangspunkt omfatte den eller de kommuner, hvor den dømtes rocker- eller bandeaktiviteter har fundet sted. Strafferammen for overtrædelse af et opholdsforbud er fængsel indtil 2 år, og straffen for en førstegangsovertrædelse af forbuddet vil som udgangspunkt være 60 dages ubetinget fængsel.

Politiet kan meddele tilladelse til færden eller ophold i et område omfattet af et opholdsforbud, hvis det af særlige grunde må anses for beføjet. Der kan f.eks. efter omstændighederne gives tilladelse til deltagelse i en operation på et hospital, et familiemedlems begravelse og transit til og fra en lufthavn.

Lovforslaget giver desuden politiet bedre mulighed for at kontrollere skytteforeninger og indeholder et øget krav til vandelsgodkendelse af vagter.

Lovforslaget indeholder også en stramning af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelser, som finansierer Bandepakke III.

Læs udkastet til lovforslaget her

Læs hele aftaleteksten om bandepakken her.