Demente skal kunne fritages for advokatregningen

En person, der er for psykisk ustabil til at få en almindelig straf, kan også være for syg til at betale for omkostningerne af sagen. Det mener justitsminister Søren Pape Poulsen, der med en lovændring vil give dommerne bedre mulighed for at lade f.eks. demente slippe for regningen i en straffesag.

Det er et grundlæggende princip, at den, der har begået en strafbar handling, skal betale omkostningerne ved straffesagen. Men domstolene skal fremover have bedre mulighed for at skønne, om det i en konkret sag er rimeligt, at en person skal betale sagens omkostninger, hvis vedkommende pga. sin psykiske tilstand er for syg til at idømmes almindelig straf. Derfor lægger justitsministeren nu op til at ændre reglerne med et nyt lovforslag, som i dag er sendt i høring.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Hvis en person er så syg af f.eks. demens, at han eller hun ikke kan dømmes til en almindelig straf, så er det heller ikke altid rimeligt, at vedkommende skal betale retssagens omkostninger, som raske personer skal. Livet som dement kan i forvejen være rigtig svært. Jeg håber, de nye regler vil gøre tingene lidt lettere for den syge og for de pårørende, der ofte bistår den demente.”

Personer, der er utilregnelige f.eks. pga. demens, kan ikke idømmes almindelig straf som bøde eller fængsel. Men for at forebygge nye strafbare handlinger kan de f.eks. blive anbragt på en institution eller komme i behandling. Det kaldes en foranstaltningsdom.
Hvis en person allerede har en foranstaltningsdom og begår ny kriminalitet, vil den pågældende kunne få et såkaldt tiltalefrafald. Det betyder, at den pågældende er skyldig, men at der ikke gennemføres en sædvanlig straffesag. Sådan vil det også være fremover.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

Læs lovforslaget her.

Pressekontakt: Presserådgiver Jakob Kronborg, telefon 50 85 21 72, [email protected].