Advokatundersøgelse i Divine-sagen er færdig

Justitsministeriet har modtaget advokatundersøgelsen i sagen om visse myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions og Lisborg Holding ApS og af visse forhold relateret hertil. Myndighederne begik ikke magtfordrejning og afgav heller ikke urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger til Folketinget, lyder konklusionen.

Advokatundersøgelsen i den såkaldte Divine-sag er nu færdig. Advokat Erik Jensen, der har foretaget undersøgelsen, konkluderer bl.a., at sagen er fuldt tilstrækkeligt belyst, og at der ikke er nogen indikationer på, at de involverede myndigheder har varetaget usaglige hensyn. Der er heller ikke belæg for, at myndighederne skulle have afgivet urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger til Folketinget.

Justitsministeriet har i dag oversendt advokatundersøgelsen til Folketinget.

 

Baggrund om undersøgelsen

Folketingets Udvalg for Forretningsordenen vedtog i 2014 en beretning vedrørende beslutningsforslag nr. B 116. Beretningen pålagde den daværende regering at igangsætte en uvildig undersøgelse af bl.a. politiets og andre myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions ApS og Lisborg Holding ApS den 17. april 2007 og efterfølgende. Efter drøftelser med Udvalget for Forretningsordenen blev det besluttet at gennemføre undersøgelsen som en advokatundersøgelse.

 

Advokatundersøgelsen, der blev sat i gang i januar 2016, omfatter efter kommissoriet bl.a.

  • en undersøgelse af, om myndighedernes behandling af sagen har været i overensstemmelse med de gældende regler og principper, og om der i sagen er tilgået Folketinget urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger, og
  • en vurdering af, om myndighederne er begået fejl og forsømmelser i tilknytning til sagen, og om der i så fald er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod bestemte embedsmænd.

 

Læs advokatundersøgelsen her.

Læs kommissoriet her.

Kontakt:

Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, tlf. 23 42 46 59