Pressemeddelelser 2017

 • Straffen for grov vold skal hæves med en tredjedel

  Justitsminister Søren Pape Poulsen sender i dag et lovforslag i høring, som lægger op til at hæve straffen med en tredjedel for grov vold. Forslaget er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2018, hvor der er afsat 62,4 millioner kroner årligt til strafskærpelsen.
 • Tibetkommissionen har afgivet sin beretning

  Tibetkommissionen konkluderer, at der i Københavns Politi blev givet klart ulovlige ordrer, og at Folketinget modtog urigtige oplysninger i forbindelse med to officielle kinesiske besøg i 2012 og 2013.
 • Ytringsfrihedskommissionen nedsættes

  Regeringen ønsker at værne om ytringsfriheden. Derfor nedsætter regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Kommissoriet og kommissionens sammensætning er nu på plads, og arbejdet kan gå i gang.
 • Nu kan bandekriminelle forbydes ophold i kommunen

  Et stort flertal i Folketinget har i dag stemt for justitsminister Søren Pape Poulsens lovforslag, som skal forhindre bandemedlemmer i at vende tilbage til de områder, hvor de har begået kriminalitet, og hvor deres gruppe hører til. De nye regler træder i kraft i begyndelse af december.
 • Ny politisk aftale om en moderne og stærk kriminalforsorg

  Med en ny flerårsaftale tilfører regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet over 600 mio. kr. til kriminalforsorgen. Den nye aftale sætter særligt fokus på styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte i fængslerne – bl.a. gennem en stærkere indsats mod banderne, en målretning af...
 • Ny vidnepakke skal styrke trygheden for vidner

  Justitsminister Søren Pape Poulsen vil med en ny vidnepakke forbedre forholdene for vidner. Pakken indeholder ti initiativer, der blandt andet skal sikre bedre vejledning, vidnebeskyttelse samt sikre, at f.eks. bandemedlemmer nægtes adgang til retssalen.

Pages