Pressemeddelelser 2017

 • Advokatundersøgelse i Divine-sagen er færdig

  Justitsministeriet har modtaget advokatundersøgelsen i sagen om visse myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions og Lisborg Holding ApS og af visse forhold relateret hertil. Myndighederne begik ikke magtfordrejning og afgav heller ikke urigtige, vildledende...
 • Slut med indbetaling af kontanter til indsatte i fængslerne

  Indbetaling af kontante beløb til indsatte i kriminalforsorgens institutioner skal begrænses mest muligt. Med et forbud mod kontantindbetalinger i de lukkede fængsler bliver det lettere at følge pengestrømmene ind og ud af fængslerne.
 • Ny forskning om etnicitet og voldtægt

  Med fokus på etnicitet kaster en ny rapport lys over voldtægtsforbrydere og de situationer, der er gået forud for en voldtægt. Rapporten peger blandt andet på, at der er større uenighed mellem offer og gerningsmand om forløbet frem mod en voldtægt, når gerningsmanden er ikke-vestlig indvandrer...
 • Moderne regler om auktioner og handel med brugte sager

  Auktioner og handel med brugte genstande, bl.a. møbler og tøj, foregår i dag i høj grad via internettet. Men det tager lovgivningen ikke højde for. Derfor sætter justitsministeren nu gang i et arbejde, som skal bringe reglerne ind i det 21. århundrede.
 • Straffelovråd foreslår modernisering af regler om beskyttelse af privatliv

  Straffelovrådet har i lyset af samfundets udvikling foretaget et serviceeftersyn af straffelovens regler om, hvordan vi bl.a. beskytter borgernes privatliv i en digital verden. Rådet foreslår i en ny betænkning at modernisere reglerne om freds- og ærekrænkelser. Samtidig foreslår rådet at skærpe...
 • Kommission skal vurdere rammerne for ytringsfriheden

  Regeringen ønsker at værne om ytringsfriheden. Derfor vil regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets andre partier nedsætte en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Justitsministeren har i dag sendt udkastet til et kommissorium til partierne bag...

Pages