Pressemeddelelser 2016

 • Uvildig udredning af dansk militært engagement

  Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet* og Konservative blevet enige om at igangsætte en uvildig udredning af baggrunden for Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan.
 • Nye enkle regler for offentlige kampe inden for kampsport

  Offentlige kampe inden for kampsport, der tillader kraftfulde slag og spark mod hovedet, skal afvikles under mere sikre forhold, mener en arbejdsgruppe. Tilladelse fra politiet, når der afholdes kampe, krav om lægeundersøgelse og indførelse af aldersgrænse er nogle af forslagene i rapporten, som...
 • Retsplejerådet foreslår flere eksperter i retssager

  Fremover skal man ved retten i større grad kunne lade to eller flere skønsmænd foretage syn og skøn. Det skal bidrage til et mere nuanceret billede i situationer, hvor der kan være flere faglige måder at besvare spørgsmål på. Det foreslår Retsplejerådet blandt flere forslag i en ny betænkning, som...
 • Borgerlig respektpakke skal styrke respekten for det fælles

  De borgerlige partier står samlet bag regeringens Respektpakke I, der i dag blev præsenteret i Justitsministeriet. Målet med pakken er at øge respekten for det fælles og for dets repræsentanter blandt andet ved at skærpe straffen for vold, trusler og chikane mod personer i offentlig tjeneste og...

Pages