Voldsstraffe er blevet længere

Straflængde 2001-2015

Over de seneste 15 år er straflængden for vold steget med omkring 40 pct. Det viser en ny opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor.

For de, der ryger i fængsel for såvel simpel som alvorligere vold (§ 245), er straffene blevet væsentligt længere. Hvor en ubetinget fængselsstraf for simpel vold eksempelvis i 2001 lød på gennemsnitligt 61 dage, var den 100 dage i 2015. Det svarer til en stigning på 44 pct. Den gennemsnitlige straflængde for alvorligere vold var i 2001 på 188 dage, mens den i 2015 var på 260 dage. Det svarer til en stigning på 39 pct.

Det viser en årlig opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor, som ligeledes ser på antallet af voldsanmeldelser og -afgørelser.

Nye strafskærpelser er også på vej igennem retssystemet. Justitsminister Søren Pind  hævede i foråret straffen for voldtægt og for pædofili og har sammen med DF, LA og K præsenteret den første af flere såkaldte respektpakker, der blandt andet skærper kursen over for vold, trusler og chikane mod personer i offentlig tjeneste.

Færre anmeldelser for vold
Opgørelsen fra Justitsministeriets Forskningskontor viser også, at der fra 2014 til 2015 blev anmeldt lidt flere voldsforbrydelser, men antallet af anmeldelser om vold er stadig 17 pct. lavere end for ti år siden.

Langt hovedparten af de anmeldte voldstilfælde, omkring 85 pct., angår såkaldt simpel vold, og det er her, der er sket en stigning fra 2014 til 2015. Omfanget af alvorligere vold (§ 245) er faldet og var i 2015 på det laveste niveau i de seneste ti år.

Læs hele rapporten ”Udviklingen i antal anmeldelser og i straffenes art og længe for vold 2006-2015”.

PRESSEKONTAKT
Presserådgiver Jakob Kronborg, 50 85 21 72, [email protected]