Nye initiativer i Respektpakke I efter overfald og chikane af betjente

Efter den seneste tids sager om overfald og chikane af fængselsbetjente og politibetjente forstærker justitsminister Søren Pind nu sammen med de borgerlige partier aftalen om Respektpakke I. To nye initiativer tilføjes nu til Respektpakkens 16 initiativer, der skal styrke respekten for det fælles. Den forstærkede Respektpakke sendes i dag i høring.

På baggrund af de voldsomme overfald og trusler mod betjente i løbet af sommeren har de borgerlige partier valgt at forstærke Respektpakkens 16 initiativer, der alle har fokus på at styrke respekten for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste.

Med Respektpakken skal vold og trusler mod politibetjente, fængselsbetjente, socialrådgivere og andre af fællesskabets repræsentanter fremover straffes hårdere, hvis det begås i deres fritid. Skærpelsen lægger en tredjedel oven i det nuværende strafniveau. Det betyder, at en person, som i dag f.eks. får 60 dages fængsel fremover vil få 90 dage. Straffen skærpes også for kriminalitet rettet mod disse personers familiemedlemmer.

Oven i disse tiltag vil partierne nu også gøre det strafbart efter straffeloven at chikanere personer i offentlig tjeneste. Det er f.eks., når navngivne politibetjentes adresser, portrætbilleder og andre private oplysninger offentliggøres på en hjemmeside. Det skal resultere i hårdere domme med en strafferamme på op til 2 års fængsel.

Justitsminister Søren Pind siger:

”Angreb mod dem, der skal passe på os, er et angreb mod os alle. Vi ser med al tydelighed, at der er behov for at sætte ind, når fængselsbetjente og politibetjente bliver skudt og overfaldet på åben gade og bliver udsat for trusler og chikane både i og uden for arbejdstiden. Vi skal ikke finde os i den mangel på respekt for vores fælles institutioner og for de personer, som står i forreste linje. Respektpakken er et led i den indsats for at genvinde respekten.”

Med Respektpakken skærpes bl.a. også erstatningsansvaret for gadeoptøjer, og når kriminelle ikke møder op for at afsone deres straf, skal det fremover resultere i en bøde. Forslaget lægger også op til at give kommuner øget mulighed for at yde økonomisk tilskud til boligorganisationers tryghedsskabende tv-overvågning.

Justitsministeren sender i dag et lovforslag i høring med de nye tiltag, og han forventer at fremsætte lovforslaget i første halvdel af næste Folketingssamling.

 

Baggrund:

Fakta om den nye chikaneregel:

Lovforslaget indeholder – som noget nyt i forhold til Respektpakken – et forslag om at indføre en ny bestemmelse som § 119 a i straffeloven, der for personer i offentlig tjeneste eller hverv yder et særligt strafferetligt værn mod chikane med baggrund i den pågældendes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv. Bestemmelsen har en strafferamme på bøde eller fængsel indtil 2 år. Den nye bestemmelse i straffeloven supplerer de eksisterende regler i tilholdsloven og persondataloven

 

De 18 initiativer er:

1.    Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. 

2.    Anstiftere og ledere af opløb skal gøres kollektivt erstatningsansvarlige for alle materielle skader

3.    Politiet skal have bedre redskaber til at sikre identiteten på  gerningsmændene ved optøjer og andre former for uroligheder

4.    Gennemførelse af strafskærpelse for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden

5.    Mulighed for at kommuner kan yde økonomisk tilskud til privates tv-overvågning

6.    Straffelovens særlige regel om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste skal udvides til også at omfatte indirekte trusler

7.    Indførelse af en ny chikaneregel i straffeloven til beskyttelse af personer i offentlig tjeneste 

8.    Anklagemyndigheden skal have øget fokus på at føre sager, hvor personer i offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for at have begået ulovligheder

9.    Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste, når  overgrebet sker i den pågældendes fritid

10.    Skærpet straf for alle former for kriminalitet, der har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste

11.    Skærpet straf for verbale overfald på personer i offentlig tjeneste

12.    Øget brug af udeblivelsesdomme (dette initiativ bliver del af et senere fremsat lovforslag)

13.    Indførelse af sms-beskeder om retsmøder

14.    Indførelse af straf for udeblivelse fra afsoning

15.    Indførelse af straksafsoning, hvis den dømte tidligere er udeblevet fra afsoning

16.    Konsekvent stop for sociale ydelser ved udeblivelse fra afsoning

17.    Særlig operativ indsats vedrørende bødeinddrivelse

18.    Indførelse af sms-beskeder om indkaldelse til afsoning

 

Læs lovforslaget her.

Læs regeringens publikation ”Respekt for det fælles” her.

Læs om de 6 nye tiltag for at styrke sikkerheden for fængselsbetjente her.

Kontakt: Presse- og kommunikationsrådgiver Camilla Svane, tlf. 2342 4659