Justitsministeren vil skærpe straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben markant

Justitsminister Søren Pape Poulsen opruster nu i kampen mod skyderier på åben gade med et nyt lovforslag, som fordobler minimumsstraffene fra 1 til 2 år og øger strafferammen fra 6 til 8 år for ulovlig besiddelse af skydevåben. Det sker i kølvandet på en række voldsomme skudepisoder i 2016.

Der har i årets løb været en række voldsomme skudepisoder i det offentlige rum bl.a. som følge af flere voldelige konflikter i rocker- og bandemiljøet. Skudepisoderne har bragt uskyldige menneskers liv i fare og skabt utryghed i de berørte områder. For at slå ned på denne hensynsløse adfærd sender justitsministeren i dag et lovforslag i høring med markante strafskærpelser for ulovlig besiddelse af skydevåben både på bopælen og i det offentlige rum.

Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler:

”Det er en af mine allervigtigste opgaver som justitsminister at skabe tryghed for danskerne. Man skal trygt kunne følge sine børn i skole uden at frygte at havne midt i rockere og banders primitive opgør med skydevåben og håndgranater.

Med de strafskærpelser, vi nu foreslår, strammer vi grebet om bl.a. rockere og bandemedlemmer. En fordobling af minimumsstraffen vil ramme de hensynsløse kriminelle hårdt og have en afskrækkende effekt. Og der er flere tiltag på vej med en kommende rocker- og bandepakke. Vi vil kort sagt gøre tilværelsen for rockere og bandemedlemmer så utålelig som muligt.”

Helt konkret skal minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben og eksplosivstoffer fordobles fra ét til to års fængsel. Dette blev aftalt med finanslovsaftalen for 2017. Det forudsættes i den forbindelse, at strafniveauet for sådanne overtrædelser forhøjes med omkring et års fængsel i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene. Herudover lægger lovforslaget op til at øge strafferammen – det vil sige den hårdest mulige straf – fra seks til otte års fængsel.

Lovforslaget er en del af regeringens styrkede indsats mod den kriminalitet og utryghed, som rockergrupper og bander er skyld i. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil begrænse muligheden for prøveløsladelse og styrke kontrollen med rockere og bandemedlemmer. Endvidere vil regeringen med afsæt i de anbefalinger, som den venter fra Rockerborgsudvalget, gøre hvad der er muligt for at undgå, at rockerborge spreder frygt i lokalsamfundene.

"Man skal trygt kunne følge sine børn i skole uden at frygte at havne midt i rockere og banders primitive opgør."

Justitsministeren bebudede også i sidste uge en kommende stramning af reglerne for skytteforeninger, fordi tidligere straffede personer i dag har for let adgang til våben. Det sker i lyset af drabet på en politibetjent i Albertslund.

 

Fakta om skudepisoder i 2016

Rigspolitiet har opgjort, at der i 2016 pr. 30. november har været seks voldelige konflikter i rocker- og bandemiljøet, og at der fortsat er stor risiko for voldelige hændelser i visse områder af landet. Rigspolitiet har samtidig vurderet, at der i 2016 i perioden har været 49 skudepisoder i det offentlige rum, som vurderes at relatere sig til rocker- og bandemiljøet. Skudepisoderne har fundet sted flere steder i landet, og alene i hovedstadsområdet har der i den nævnte periode været over 25 skudepisoder.

Rigspolitiet har i perioden registreret 3 døde og 21 sårede i relation til skudafgivelse i rocker- og bandemiljøet. Disse skudepisoder er også gået ud over helt tilfældige almindelige borgere, som er blevet såret af skud.

Der har endvidere i 2016 været anvendt skydevåben mod fængsels- og politibetjente, hvor en er blevet dræbt og flere alvorligt såret af skuddene.

 

Læs lovforslaget som sendt i høring.

 

Kontakt

Journalister kan kontakte presserådgiver Anne Rosa Simonsen, tlf. 2060 3352, [email protected].