Justitsministeren styrker indsats mod hashhandel

Justitsminister Søren Pape Poulsens styrker politiets redskaber i kampen mod banders organiserede hashhandel. Folketinget har i dag stemt for ministerens forslag om at stramme reglerne for hashklubber. Samtidig vil regeringen styrke mulighederne for at give zoneforbud, så også personer, som hjælper med at sælge hash, vil kunne få forment adgang i særlige områder.

Åbenlys hashandel foregår ofte i organiserede kriminelle miljøer og skaber utryghed i lokalområdet. Derfor styrker justitsminister Søren Pape Poulsen nu politiets mulighed for at dæmme op for hashklubberne med en lovændring, som Folketinget netop har vedtaget.

Politiet kan allerede i dag forbyde besøgende at komme i hashklubber. Men ordensmagten oplever, at det er for nemt for hashklubberne at flytte de ulovlige aktiviteter til lokaler, som ikke er omfattet af forbuddet, men som ligger i nærheden, f.eks. i samme etageejendom.

Med ændringen af hashklubloven kan politiet uden advarsel give besøgsforbud på steder, hvor der f.eks. systematisk sælges hash, hvis personen, der råder over lokalerne, inden for de seneste 3 måneder har fået et besøgsforbud vedrørende andre lokaler inden for en radius af 500 meter. Tidligere skulle politiet i en sådan situation først give en advarsel, inden man kunne give besøgsforbud.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Åbenlys og systematisk salg af hash skaber utryghed, og vi skylder de mennesker, der bor og kommer i lokalområdet, at sætte ind med alle midler over for især bandernes organiserede hashhandel. Derfor strammer vi nu reglerne for hashklubberne og giver politiet endnu bedre redskaber til at komme hashhandlen til livs. Vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre livet surt for de kriminelle.”

Initiativet over for hashklubberne er ledsaget af en udvidelse af reglerne om zoneforbud, som gør det nemmere at forbyde personer at opholde sig i konkrete områder, hvis de synligt deltager i åbenlys narkotikahandel.

Lovændringerne træder i kraft den 1. januar 2017.

Reglerne om zoneforbud forventes at træde i kraft 15. januar 2017.

Kontakt:

Camilla Svane, presse- og kommunikationsrådgiver, tlf. 2342 4659