Borgerlig respektpakke skal styrke respekten for det fælles

De borgerlige partier står samlet bag regeringens Respektpakke I, der i dag blev præsenteret i Justitsministeriet. Målet med pakken er at øge respekten for det fælles og for dets repræsentanter blandt andet ved at skærpe straffen for vold, trusler og chikane mod personer i offentlig tjeneste og deres familiemedlemmer.

Det er uacceptabelt, at politibetjente, brandmænd, sygeplejersker og andre af fællesskabets repræsentanter bliver udsat for vold, trusler eller skældsord.

Det mener justitsminister Søren Pind, der i dag sammen med de borgerlige partier fremlægger regeringens Respektpakke I, som indeholder 16 initiativer, der alle har fokus på at styrke respekten for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste.

Med pakken vil de borgerlige partier blandt andet øge straffen for overgreb mod offentligt ansatte i fritiden. Også straffen for kriminalitet mod familiemedlemmer til personer i offentlig tjeneste skal skærpes.

Justitsminister Søren Pind udtaler:

”Forudsætningen for at Danmark er et trygt og velfungerende land er, at vi har respekt for hinanden, for det offentlige rum og for de institutioner og mennesker, som repræsenterer det fælles.

Derfor strammer regeringen og de borgerlige partier nu kursen over for vold, trusler og chikane mod personer i offentlig tjeneste. Samtidig sætter vi hårdere ind mod voldelige gadeoptøjer, og vi indfører konsekvenser for dem, der udebliver fra retten eller fra afsoning.

At genvinde respekten for fællesskabet indebærer en holdningsændring, og den slags tager tid – Respektpakke I er det første skridt på vejen.”

De 16 initiativer i Respektpakke I er inddelt i tre fokusområder:

1.      Skærpet kurs over for optøjer

2.      Styrket indsats over for kriminalitet mod personer i offentlig tjeneste

3.      Øget respekt for retsvæsenet

Blandt initiativerne i pakken kan der peges på strafskærpelser, der skal sikre en bedre beskyttelse af personer i offentlig tjeneste og deres nærmeste – også i fritiden, indførelse af kollektivt erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb samt en udvidelse af straffelovens regel om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste, så den også kommer til at omfatte indirekte trusler, for eksempel på internettet og trusler fremsat over for kollegaer.

Også i forhold til retsvæsenet bliver der sat ind blandt andet med øget brug af udeblivelsesdomme, indførelse af straf for udeblivelse fra afsoning og tidligere og konsekvent stop for sociale ydelser ved udeblivelse fra afsoning.

De dele af pakken, der kræver lovændringer, fremsættes i starten af næste folketingsår.

Læs hele aftaleteksten her.

Læs regeringens publikation her.

Journalister kan kontakte presserådgiver Pia Brügger, telefon 2214 6650, [email protected].