2015 blev endnu et år med rekordlav kriminalitet

Kun hver syvende dansker blev i 2015 udsat for kriminalitet, viser den nye offerundersøgelse. Dermed fastholdes den historisk lave kriminalitet i 2015 fra 2014-undersøgelsen, og det glæder justitsminister Søren Pind.

Tal fra den seneste offerundersøgelse viser, at i 2015 blev 14 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år udsat for tyveri, vold eller hærværk. Til sammenligning angav hele 25 pct. i 1987 at have været udsat for kriminalitet inden for det seneste år.

For flere typer kriminalitet fortsætter de gode tal fra 2014-undersøgelsen. Offerundersøgelsen viser, at én ud af ti personer i alderen 16-74 år angiver at have været udsat for tyveri inden for det seneste år. For hærværk gælder det 4 pct., mens det for vold gælder 1,3 pct. af danskerne.

Justitsminister Søren Pind udtaler:

”Overordnet set glæder det mig, at kriminalitet som vold og tyveri fortsat forekommer relativt sjældent i Danmark. Tallene for 2015 vidner om, at vi har et trygt samfund, hvor kriminalitet ikke præger danskernes hverdag.

Undersøgelsen viser også en lille stigning af kvinder, der oplever at have været udsat for tvangssamleje eller forsøg herpå. Selvom tallene skal tages med visse forbehold, skal vi tage det alvorligt, at flere oplever at have været udsat for så krænkende overgreb. Derfor har vi blandt andet skærpet straffen for voldtægt.”  

1,9 pct. af de adspurgte kvinder angiver, at de inden for en femårig periode har oplevet at være udsat for tvangssamleje eller forsøg herpå, hvilket er større end den gennemsnitlige andel i de tidligere år. Samtidig er det kun lidt mere end hvert fjerde oplevede tvangssamleje eller forsøg herpå, der er blevet anmeldt til politiet. Den relativt lave anmeldelsesprocent for tvangssamleje kan i nogen udstrækning skyldes, at cirka fire ud af ti gerningsmænd er nuværende eller tidligere partner.

Offerundersøgelsen udarbejdes hvert år af Justitsministeriets Forskningskontor i samarbejde med Københavns Universitet. Den er baseret på interviews med et repræsentativt udsnit af befolkningen, og den omhandler både anmeldt og ikke-anmeldt kriminalitet.

Læs hele offerundersøgelsen her.

Kontakt

Journalister kan for yderligere oplysninger kontakte presserådgiver Anne Rosa Simonsen, tlf. 2060 3352, [email protected].