Pressemeddelelser 2016

 • Regeringen vil begrænse udvisningsdømtes tilbud i fængslerne

  Når udvisningsdømte udlændinge har afsonet deres straf i Danmark, skal de sendes ud af landet. Der er af den grund ikke behov for at anvende ressourcer i fængslerne på resocialiserende tiltag, som retter sig mod at skabe en tilværelse i det danske samfund efter løsladelsen.
 • Folketinget skærper straffen for vold og chikane mod offentligt ansatte

  Overfald og chikane af politibetjente, socialrådgivere og fængselsbetjente bliver fra det nye år straffet langt hårdere. Folketinget har i dag vedtaget en lang række tiltag fra den borgerlige Respektpakke, som alle skal styrke respekten for det fælles. Justitsministerens nye lov træder i kraft i...
 • Enigt Folketing hjælper ofre for stalking med strakstilhold

  Fra det nye år kan ofre for stalking, forfølgelse og chikane hurtigere få beskyttelse. Et enigt Folketing har netop vedtaget justitsministerens lovforslag, der gør det muligt for politiet at meddele et såkaldt strakstilhold mod stalkeren.
 • Justitsministeren styrker indsats mod hashhandel

  Justitsminister Søren Pape Poulsens styrker politiets redskaber i kampen mod banders organiserede hashhandel. Folketinget har i dag stemt for ministerens forslag om at stramme reglerne for hashklubber. Samtidig vil regeringen styrke mulighederne for at give zoneforbud, så også personer, som hjælper...
 • Justitsminister vil skærpe regler for skytteforeninger

  Justitsminister Søren Pape Poulsen vil stramme reglerne for skytteforeninger, fordi tidligere straffede personer i dag har for let adgang til våben. Samtidig skal sikkerheden for politibetjente styrkes.

Pages