Pressemeddelelser 2015

 • Regeringen ønsker nye partistøtteregler

  Regeringen har modtaget betænkningen fra det udvalg, der har haft til opgave at se på reglerne om den økonomiske støtte til de politiske partier. Partistøtteudvalget har bl.a. set på, hvordan der vil kunne skabes øget gennemsigtighed om partistøtten, og på modeller for partistøtte, hvor partier i...
 • Pressemøde om myndighedernes redegørelser

  Justitsministeren indkalder til pressemøde i dag kl. 18:00. Det sker, efter at kriminalforsorgen, Rigsadvokaten, Domstolsstyrelsen og Københavns Kommune har afleveret deres redegørelser af forløbet frem til terrorangrebet i København.
 • Aftale om en tilvalgsordning

  Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om at omdanne det danske retsforbehold til en tilvalgsordning.
 • Flagning i anledning af statsbesøg

  Flagning den 17., 18. og 19. marts i anledning af Deres Majestæter Kong Willem-Alexander og Dronning Máxima af Nederlandenes statsbesøg i Danmark.

Pages