Zoneforbud til ”hashvagter” skal bremse unges vej ind i kriminalitet

skilt

Åbenlys handel med hash på gadehjørnet skaber utryghed i boligområderne og lokker børn og unge ind på en kriminel løbebane. Nu sætter regeringen stærkere ind for at få bugt med hashkriminaliteten.

Unge under 18 år anvendes i forbindelse med hashhandelen – især i bandemiljøet – som såkaldte ”hashvagter” og ”løbere”, hvor de transporterer stoffer og penge mellem depot og salgssted. Det vurderer politiet. Funktionen som vagt eller løber kan potentielt udvikle sig til et medlemskab af en bande og starten på en kriminel løbebane.

Det vil regeringen nu sætte en stopper for. Som en del af et kommende nyt udspil om en styrket indsats over for ungdomskriminalitet vil regeringen sikre mulighed for i højere grad at anvende zoneforbud over for gadepushere, der tidligere er straffet for salg af narkotika. Zoneforbuddet pålægges af politiet og indebærer, at man ikke må bevæge sig inden for en radius af enten 500 eller 1.000 meter – afhængigt af de konkrete omstændigheder – fra det sted, hvor man har handlet f.eks. hash. En overtrædelse af forbuddet straffes med fængsel.

Justitsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Vi skal ikke finde os i, at hash-pushere står helt åbenlyst på gaden og skaber utryghed, og at sårbare unge hverves som hjælpere. Gadehandlen med hash indgår i et organiseret og dybt ubehageligt kriminelt miljø, som vi skal skærme vores unge fra og bekæmpe med alle midler.

Derfor vil regeringen udvide politiets muligheder for at anvende zoneforbud, så pusherne får sværere ved at fortsætte salget i f.eks. et boligområde, hvor børn og unge opholder sig. Regeringen vil i det hele taget sætte stærkere ind for, at færre unge bliver kriminelle, og at flere unge kommer ud af kriminalitet.”

Zoneforbuddet vil bl.a. kunne gives til sælgere, løbere og hashvagter, der deltager i den organiserede gadehandel med hash. Det kan være med til at rykke kriminaliteten væk fra områder, hvor børn og unge færdes og dermed mindske risikoen for, at andre – især de helt unge – lokkes ind i de kriminelle miljøer.

Vi skal ikke finde os i, at hash-pushere står helt åbenlyst på gaden og skaber utryghed, og at sårbare unge hverves som hjælpere

Samtidig vil zoneforbuddene have en præventiv effekt, fordi unge, der har fået zoneforbud, ikke vil kunne opholde sig i nærheden af det sted, hvor de begik deres kriminalitet.

Foruden den styrkede indsats over for ungdomskriminalitet skal forslaget ses i lyset af den stigende mobilitet i hashhandlen. Hvor den før foregik primært i de såkaldte hashklubber, er sælgere i større omfang rykket udenfor på skiftende lokaliteter.

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte presse- og kommunikationsrådgiver Anne Rosa Simonsen, tlf. 4016 9917, [email protected].