Aftale om en tilvalgsordning

Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om at omdanne det danske retsforbehold til en tilvalgsordning.

Her kan du læse mere:

 

Bilag til analysen:

 • Bilag 1 - Direktivet om den europæiske efterforskningskendelse
 • Bilag 2 - Direktivet om den europæiske beskyttelsesordre og forordningen om den civilretlige beskyttelsesordre
 • Bilag 3 - Menneskehandelsdirektivet
 • Bilag 4 - Seksuelt misbrug af børn
 • Bilag 5 - Cybercrime-direktivet
 • Bilag 6 - Markedsmisbrugsdirektivet
 • Bilag 7 - Direktivet om falskmøntneri
 • Bilag 8 - Konfiskationsdirektivet
 • Bilag 9 - Direktivet om ret til tolke- og oversætterbistand
 • Bilag 10 - Direktivet om ret til information under straffesager
 • Bilag 11 - Offerdirektivet
 • Bilag 12 - Direktivet om ret til advokatbistand
 • Bilag 13 - Konkursforordningen
 • Bilag 14 - Bevisoptagelsesforordningen
 • Bilag 15 - Retshjælpsdirektivet
 • Bilag 16 - Forordningen om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument
 • Bilag 17 - Betalingspåkravsprocedureforordningen
 • Bilag 18 - Småkravsprocedureforordningen
 • Bilag 19 - Rom II-forordningen
 • Bilag 20 - Mæglingsdirektivet
 • Bilag 21 - Rom I-forordningen
 • Bilag 22 - Forordningen om kontosikringskendelsen
 • Bilag 23 - Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalg
 • Bilag 24 - Bruxelles IIa-forordningen
 • Bilag 25 - Underholdspligtforordningen
 • Bilag 26 - Forordningen om bilaterale familieretlige aftaler
 • Bilag 27 - Rom III-forordningen
 • Bilag 28 - Arveretsforordningen

 

Høringssvar: