Velintegrerede unge skal have lettere adgang til dansk statsborgerskab

Det skal være lettere at opnå dansk statsborgerskab for unge udlændinge, som er født og opvokset i Danmark. Derfor har regeringen i dag fremsat et lovforslag, der vil gøre det muligt for unge, der ikke er dømt for alvorlig kriminalitet, at opnå dansk statsborgerskab gennem en erklæring.

Velintegrerede unge, der er opvokset i Danmark, skal have mulighed for at opnå dansk indfødsret på en enkel og hurtig måde. Det fremgår af regeringsgrundlaget. På den baggrund har regeringen nu fremsat lovforslag i Folketinget.

Forslaget indebærer, at unge udlændinge, som er født og opvokset i Danmark, får mulighed for at opnå dansk indfødsret ved at afgive en erklæring over for statsforvaltningen. Dog skal visse betingelser være opfyldt, før man på denne måde kan erklære sig dansk statsborger. Man må eksempelvis ikke være dømt for alvorlig kriminalitet.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”De unge udlændinge, der er født og opvokset i Danmark, og som har taget del i det danske samfund, får nu mulighed for at erklære sig danske. Regeringen mener, at denne gruppe velintegrerede unge skal have lettere ved at opnå statsborgerskab. Det fremmer integrationen.

Der er selvfølgelig en række klare betingelser, der skal være opfyldt. For eksempel skal man have haft bopæl her i landet i mindst 12 år, og man må ikke være dømt for alvorlig kriminalitet. Det synes vi i regeringen er ret og rimeligt.”

Lovforslaget kan læses her.

 

Baggrund

Lovforslaget indebærer, at unge udlændinge, som er født og opvokset i Danmark, gives mulighed for under visse betingelser at opnå dansk indfødsret ved at afgive erklæring herom.

Erklæringsadgangen er betinget af, at den unge opfylder en række betingelser, herunder at den unge er født og opvokset i Danmark, har aflagt folkeskolens afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse med et samlet karaktergennemsnit på mindst 02 og ikke er dømt for alvorlig kriminalitet.

Lovforslaget indebærer i øvrigt en ligestilling af børn født i og uden for ægteskab i indfødsretlig henseende. Efter forslaget erhverver et barn dansk indfødsret ved fødslen, hvis moderen eller faderen er dansk, uanset om forældrene er gift.

Herudover foreslås det, at et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis medmoderen er dansk. Forslaget skal ses i sammenhæng med lov nr. 652 af 12. juni 2013 om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love (Medmoderskab m.v.).

Kontakt

Journalister kan for yderligere information kontakte kommunikationsmedarbejder Anne Rosa Simonsen, [email protected], tlf. 40169917.