Regeringen vil begrænse familiesammenføring til flygtninge

Flygtninge med midlertidig opholdstilladelse skal kun kunne opnå familiesammenføring, hvis deres opholdstilladelse forlænges efter 1 år. Forslaget kommer på et tidspunkt, hvor indrejsetallene er ekstraordinært høje.

I tilknytning til regeringens forslag om at indføre en særlig midlertidig opholdstilladelse for visse asylansøgere foreslår regeringen begrænsninger i adgangen til familiesammenføring.

Forslaget indebærer, at asylansøgere, der opnår særlig beskyttelsesstatus efter de nye regler, kun kan opnå familiesammenføring, hvis der sker forlængelse af den første 1-årige midlertidige opholdstilladelse i Danmark.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”Der er store konsekvenser og omkostninger ved at flytte en hel familie til Danmark. Derfor bør det også kun ske, hvis der er udsigt til et ophold i Danmark af en vis varighed. Men hvis konflikten omvendt trækker ud, og opholdet bliver forlænget, er det rimeligt, at man kan få sin ægtefælle og børn til Danmark.”

Ansøgning om familiesammenføring vil kunne indgives to måneder forud for den første 1-årige opholdstilladelses udløb. Det vil muliggøre, at udlændingemyndighedernes behandling af familiesammenføringssagen kan påbegyndes før udløbet af den midlertidige opholdstilladelse og dermed kunne afsluttes hurtigst muligt efter forlængelsen.

De foreslåede regler vil tage højde for, at der kan være helt særlige grunde, hvor hensynet til familiens enhed vejer så tungt, at Danmarks internationale forpligtelser indebærer, at familiesammenføring skal kunne ske hurtigere.

Afgørelsen af, om der foreligger sådanne ganske særlige grunde, og at der derfor undtagelsesvis skal kunne ske familiesammenføring tidligere, vil bero på en konkret vurdering efter bl.a. EMRK artikel 8. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis ansøger før udrejsen har passet en handicappet ægtefælle i hjemlandet, der er afhængig af den herboende, eller hvis ansøger har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet, og et afslag på familiesammenføring derfor vil kunne være særligt indgribende allerede i det første år.

Regeringen forventer at fremsætte lovforslag om midlertidig beskyttelse i begyndelsen af november måned.

 

___________________________________________________________________________________________

 

The Danish Government will limit the access to family reunification for refugees and steps up action against human traffickers

 

Refugees with a temporary residence permit shall only have access to family reunification if their residence permit is extended after one year. The proposal is put forward in a situation where Denmark is experiencing an extraordinary high influx of asylum seekers.

 

In connection with the Government’s latest proposal to introduce a special temporary residence permit for certain asylum seekers, the Government suggests to limit the access to family reunification.

The proposal states that asylum seekers who are fleeing from general disturbance, i.e. internal armed conflicts, only shall have access to family reunification if the initial one-year temporary residence permit in Denmark is extended.

Minister for Justice, Karen Hækkerup, states:

”To move an entire family to Denmark has wide reaching consequences and costs. Reunification should therefore only take place with a view on extended stay in Denmark. For instance, in cases where an armed conflict is prolonged and the refugee’s stay is extended, it is sensible to allow reunification in Denmark.”

It will be possible to submit an application for family reunification two months prior to the expiry of the one-year temporary residence permit. The new rules will take into consideration that extraordinary circumstances may require the granting of family reunification in accordance with Denmark’s international obligations.

The Government expects to introduce the proposed legislation in early November.

Further the Government steps up action against illegal immigration and human traffickers by introducing new control technology, such as automatic number plate recognition cameras, and proposing new legislation authorizing checks of identity, nationality and residence status by the police in border areas and airports. The proposal is inspired by national legislation introduced in the Netherlands and follows up on recommendations made by a working group appointed by the Minister for Justice.

For further information please contact Head of Communications Emil Melchior in the Ministry of Justice +45 4037 6737

Kontakt

Journalister kan kontakte kommunikationsmedarbejder Anne Rosa Simonsen, [email protected], tlf. 4016 9917.