Minister sætter ind over for stigning af asylansøgere fra Eritrea

Justitsminister Karen Hækkerup vil have undersøgt stigning i antallet af asylansøgere fra Eritrea.

Danmark oplevede i juli måned en markant stigning i antallet af asylansøgere fra Eritrea. Således modtog Danmark i juli måned cirka 510 asylansøgere mod cirka 10 per måned i første kvartal 2014.

Justitsminister Karen Hækkerup vil have undersøgt, hvad der ligger bag stigningen:

”Vi er nødt til at blive klogere på, hvem asylansøgerne fra Eritrea er, hvorfor de kommer til Danmark, og om de har et reelt beskyttelsesbehov. Har de ikke det, skal de sendes tilbage. Jeg har noteret mig, at Udlændingestyrelsen oplyser, at de vil sende en mission til nærområdet for at vurdere situationen, og at der som udgangspunkt ikke vil blive meddelt eritreanere asyl, før denne vurdering foreligger”.

Pludselige strømme af asylansøgere fra Eritrea til Europa er ikke et nyt fænomen. Både Norge, Holland og Tyskland har tidligere oplevet pludselige stigninger i antallet af indrejsende fra Eritrea. Justitsministeriet er i tæt dialog med myndighederne i disse lande med henblik på at inddrage deres erfaringer.

Karen Hækkerup frygter, at en af årsagerne til den pludselig strøm af asylansøgere fra Eritrea kan være organiseret menneskesmugling.

”Det virker jo påfaldende, når rejsemønstret for en bestemt gruppe af asylansøgere pludselig – og uden nogen oplagt forklaring – ændrer sig så radikalt, som tilfældet er her. Jeg ved, at politiet har stor fokus på bekæmpelse af menneskesmugling, og Rigspolitiet har oplyst, at der allerede er iværksat en omfattende analyseindsats med henblik på at afdække, om der kan være tale om organiseret menneskesmugling.”

Justitsminister Karen Hækkerup har desuden nedsat en arbejdsgruppe, der lige nu er ved at undersøge, hvordan den politimæssige kontrol i grænseområder og lufthavne kan styrkes blandt andet med henblik at bekæmpe illegal indvandring og menneskesmugling.

Se fakta om udviklingen i antallet af asylansøgere her

For yderligere oplysninger kontaktes kommunikationsmedarbejder Pia Brügger, [email protected], telefon 2214 6650.