Den danske dommer ved EU-Domstolen indstillet til genudnævnelse

Dommer ved EU-Domstolen Lars Bay Larsens embedsperiode udløber den 6. oktober 2015. Regeringen har besluttet at indstille Lars Bay Larsen til genudnævnelse til stillingen som dommer ved EU-Domstolen.

Beslutningen om genudnævnelse træffes af EU-medlemsstaternes regeringer.

Samtlige EU-medlemsstater har en dommer ved EU-Domstolen. Lars Bay Larsen har været dansk dommer ved Domstolen siden den 11. januar 2006 som efterfølger for Claus Gulmann, der indgav sin afskedsbegæring med virkning fra udgangen af 2005, hvorefter der resterede knap fire år af embedsperioden. Lars Bay Larsen blev genudnævnt til dommer ved Domstolen i 2009.

I henhold til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 253 udnævnes en dommer af medlemsstaternes regeringer efter fælles overenskomst for et tidsrum af seks år efter høring af det det såkaldte artikel 255-udvalg, der udtaler sig om indstillede kandidaters kvalifikationer til at udøve embederne som dommer og generaladvokat ved Domstolen og Retten, inden medlemsstaternes regeringer foretager udnævnelser. En dommer kan genudnævnes.