Arbejdsgruppe skal se på sikkerheden i kampsport

Justitsminister Karen Hækkerup nedsætter en arbejdsgruppe, der skal vurdere behovet for at regulere sikkerheden i forskellige former for kampsport. Det sker i takt med, at en række nye former for kampsport er blevet populære i de senere år.

I takt med, at der i de senere år er dukket nye former for kampsport op, herunder også mere ekstreme kampsportsgrene, og at interessen herfor har været støt stigende, er spørgsmålet om behovet for at regulere kampe inden for disse kampsportsgrene blevet stadig mere aktuelt. Det gælder navnlig i forhold til spørgsmålet om de sundheds- og sikkerhedsmæssige risici, der kan være forbundet med deltagelse i sådanne kampe.

Justitsminister Karen Hækkerup har på den baggrund besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på de nye kampsportsformer.

Justitsminister Karen Hækkerup siger:

”Interessen for nye former for kampsport er stigende, og derfor er det vigtigt, at afviklingen af offentlige kampe inden for disse kampsportsformer også sker under forsvarlige forhold – navnlig af hensyn til sikkerheden for deltagerne. Jeg har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på området.”

Det bliver en bredt sammensat arbejdsgruppe under Justitsministeriet, der skal se nærmere på de nye kampsportsformer. Arbejdsgruppen skal endvidere vurdere, om der er behov for regler på området og i givet fald udarbejde et udkast til regelsæt.

 

Baggrund

Afholdelse af offentlige boksekampe er reguleret i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 5. marts 2011 om offentlige boksekampe og Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 9537 af 2. oktober 2013 om stævnelægers pligter og beføjelser under offentlige boksekampe med tilhørende vejledning nr. 9538 af 2. oktober 2013.

Der er ikke en tilsvarende regulering for afvikling af offentlige kampe, stævner og arrangementer inden for andre kampsportsgrene, som derfor mere generelt er reguleret i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. krav om politiets tilladelse til afholdelse af arrangementer mv.

 

Kontakt

Journalister kan rette eventuelle spørgsmål  til særlig rådgiver Mikkel Boje på telefon 25 23 92 72.