Årsmøde om forebyggelse af ekstremisme

Social-, Børne- og Integrationsministeriet afholder sammen med Politiets Efterretningstjeneste i dag for tredje år i træk årsmøde om forebyggelse af radikalisering, hvor 160 fagfolk deltager.

Under overskriften ”Nye veje, nye metoder” sætter Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste på årsmødet fokus på nogle af de nye udfordringer med at forebygge radikalisering, som vil indgå i regeringens kommende handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Over hele landet er der i dag opbygget lokale netværk, som arbejder med den tidlige forebyggelse af ekstremisme. Men der er behov for en styrket indsats på en række områder, herunder sammenhængen mellem psykiatri og radikalisering, forældreinddragelse i forebyggelsesarbejdet og udvikling af exitstrategier. Netop disse emner er på programmet for årsmødet.

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhemsen udtaler:

”Jeg glæder mig over, at så mange kommunale medarbejdere og politifolk deltager i årsmødet. Det er afgørende, at vi lærer af de erfaringer, som praktikerne i frontlinjen har. De er hjørnestenen i den lokale forebyggelsesindsats. Arbejdet med at forebygge ekstremisme prioriterer vi fra regeringens side højt, og det glæder mig, at vi ved dette årsmøde kan sætte fokus på emnet.”

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler:

”Alle former for ekstremisme, hvor nogen forsøger af fremme deres holdninger gennem kriminelle handlinger, udgør en trussel mod vores demokrati. Den form for adfærd skal vi som samfund ikke acceptere, og derfor prioriterer regeringen også indsatsen mod radikalisering og ekstremisme højt. Jeg er glad for, at vi med årsmødet får lejlighed til at drøfte, hvordan vi kan styrke indsatsen yderligere.”

Oplægsholderne til årsmødet vil både være danske, norske og svenske eksperter på området. Eksperterne vil på forskellig vis adressere dagens tre temaer; udvikling af exitstrategier, forældreinddragelse i forebyggelsesarbejdet og sammenhængen mellem psykiatri og radikalisering. Der vil desuden være oplæg fra social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen og justitsminister Karen Hækkerup.

Årsmødet afholdes den 20. januar 2014 kl. 9.30 – 15.45 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1402 København K.

Yderligere oplysninger:
Karin Ingemann, kontorchef, Socialstyrelsen

Pressekontakt:
Julie Ørnø, pressemedarbejder i Social-, Børne- og Integrationsministeriet, tlf. 40 70 69 01