Styrket ungdomssanktion dæmmer op for alvorlig ungdomskriminalitet

En evaluering fra Justitsministeriets Forskningskontor tyder på, at styrkelsen af ungdomssanktionen har ført til, at færre unge begår ny alvorlig kriminalitet. Det glæder justitsminister Morten Bødskov.

Når unge under 18 år begår grovere personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, kan de blive idømt en ungdomssanktion. Det er et 2-årigt socialpædagogisk behandlingsforløb, der kan bestå af et ophold på en sikret institution, et ophold på en åben døgninstitution og som sidste fase tilsyn af de kommunale myndigheder.

Formålet med ungdomssanktionen er at få de unge på ret kurs igen, så de ikke fortsætter den kriminelle løbebane. En evaluering tyder på, at ungdomssanktionen lever op til sit formål.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Det er dybt bekymrende, når unge begår alvorlig kriminalitet. Det er derfor vigtigt, at de unge mødes med effektive sanktioner. Styrkelsen af ungdomssanktionen har vist sig at gøre de unge mindre tilbøjelige til at begå alvorlig kriminalitet igen, og det glæder mig selvfølgelig.”

Andelen af børn og unge, der begår kriminalitet, er i øvrigt rekordlav. Men de hårde kriminelle unge udgør alligevel en særlig udfordring, fordi de er involveret i meget omfattende kriminalitet.

 

Styrkelse af ungdomssanktionen

De seneste tal viser, at der i 2012 blev idømt 67 ungdomssanktioner, hvilket er en stigning i forhold til året før. Inden for ungdomssanktionens målgruppe blev der til sammenligning idømt 327 ubetingede fængselsstraffe til unge under 18 år i samme periode.

Ungdomssanktionen blev indført i 2001, og i 2007 blev den styrket. Det betød blandt andet et øget fokus på skole og beskæftigelse i forløbet samt tilknytning af en koordinator til de unge under sanktionens forløb med henblik på at sikre en større grad af kontinuitet og øget inddragelse af de unge og deres forældre i sanktionens forløb og målsætninger.

Justitsministeriets Forskningskontor har evalueret den styrkede ungdomssanktions kriminalpræventive effekt og undersøgt tilbagefald til kriminalitet for unge, der er blevet idømt ungdomssanktion. Evalueringen tyder på, at færre begår ny alvorlig kriminalitet, hvis de er blevet idømt ungdomssanktion efter styrkelsen i 2007 i forhold til dem, der er idømt en ungdomssanktion tidligere. Generelt set er der dog ikke forskel i recidiv.

Læs effektevalueringen af ungdomssanktionen [pdf]

Læs redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere 2012 [pdf]

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte Anne-Julie Boesen Pedersen, Justitsministeriets Forskningskontor, tlf. 7226 8441, eller kommunikationsmedarbejder Anne Rosa Simonsen, tlf. 4016 9917.