Ofre skal have hurtigere erstatning

Ofre for kriminalitet skal hurtigere have erstatning. Justitsminister Morten Bødskov har sendt et lovforslag i høring om en styrkelse af Erstatningsnævnet. Tiltaget er blevet til i samarbejde med Enhedslisten.

Ofre for kriminalitet kan se frem til bedre rammer for behandlingen af sager om offererstatning, hvis Folketinget vedtager det lovforslag, som justitsminister Morten Bødskov har sendt i høring. Forslaget er et yderligere tiltag i forhold til den offerpakke regeringen allerede har fremlagt i samarbejde med Enhedslisten.

Forslaget indebærer en markant styrkelse af Erstatningsnævnets kapacitet. Dette betyder, at nævnet i endnu højere grad fremover vil kunne træffe delafgørelser i sager, hvor den endelige afgørelse af sagen trækker ud. Senest tre måneder efter, at det kan konstateres, at der er et erstatningsgrundlag, vil nævnet således kunne vurdere, om der er grundlag for at træffe afgørelse om en del af kravene. Derved kan ofrene hurtigere få en del af deres erstatning, så de ikke behøver at afvente, at hele sagen er færdigbehandlet.

Samtidig vil sagsbehandlingstiden kunne nedbringes i de sager, der i forvejen ikke er afsluttet inden for 60 kalenderdage. I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 89 dage, og det tal vil regeringen med det nye lovforslag arbejde for at mindske.

”Ofre for vold, misbrug og anden kriminalitet skal ikke havne i økonomisk uvished på grund af uforholdsmæssigt lange sagsbehandlingstider. De pågældende ofre har allerede været nok igennem, så her skal vi som samfund yde bedst mulig hjælp og støtte. Derfor har vi nu taget initiativ til at smidiggøre rammerne for behandlingen af erstatningssager,” udtaler Morten Bødskov.

Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper udtaler:

”Vi har hørt historier om ofre for kriminalitet, der har ventet meget længe på deres erstatninger. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, de penge skal jo bruges til at komme videre i livet, og det kan være svært nok i forvejen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi sammen med regeringen nu får sat fart under erstatningsnævnets sagsbehandlingstider, og gør det praktisk muligt at udbetale dele af erstatningen før den endelige afgørelse.”

Du kan læse lovforslaget her

 

Baggrund

I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 fremgår det, at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre, og at rammerne for offererstatning skal efterses. I juni 2012 offentliggjorde regeringen sammen med Enhedslisten en offerpakke, som skal sikre, at ofre for kriminalitet får mere hjælp og bedre behandling i retssystemet.

Offerpakken består af tre tiltag: Etableringen af en offerfond, udvidelse af ofrenes mulighed for at få underretning, og et tiltag som kan sætte offerets version af sagen i centrum i retssager. Indsatsen over for ofre styrkes nu yderligere med lovforslaget om styrkelse af Erstatningsnævnet:

  • I 2011 traf Erstatningsnævnet 5.086 afgørelser. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2011 på 86 kalenderdage. Erstatningsnævnet har allerede i dag fokus på, at der træffes afgørelser hurtigst muligt. Når der er tale om tunge og komplicerede sager, vil der imidlertid være behov for mere tidskrævende sagsbehandling.
  • Med udkastet til lovforslag vurderes det for det første, at Erstatningsnævnet senest tre måneder efter, at det kan konstateres, at der er et erstatningsgrundlag, vil kunne vurdere, om der er grundlag for at træffe afgørelse om en del af kravene, således at denne del af erstatningen hurtigt kan udbetales.
  • For det andet vurderes det, at sagsbehandlingstiden i de sager, der ikke i forvejen afsluttes inden for de første 60 kalenderdage, kan nedbringes.
  • Styrkelsen af Erstatningsnævnet vil indebære merudgifter på 4 millioner kr. årligt fra 2013.

Kontaktoplysninger

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior, 4037 6737.