Ofre melder om mindre kriminalitet end tidligere

Næsten tre ud af fire danskere bekymrer sig sjældent eller aldrig for at blive udsat for kriminalitet, og det er helt berettiget. Risikoen for at blive offer for kriminalitet er nemlig nedadgående, viser ny interviewundersøgelse. Kun 16 procent blev udsat for vold, tyveri eller hærværk i 2012 – mod 18 procent året før.

For ottende år i træk er der nu blevet gennemført en stor interviewundersøgelse blandt de 16-74-årige om den kriminalitet, de er blevet udsat for – både den anmeldte og den ikke anmeldte kriminalitet. Undersøgelsen omfatter kriminalitetsformerne tyveri, hærværk, vold, trusler om vold, røveri og voldtægt.

I alt oplyste 16 procent af de adspurgte, at de havde været udsat for vold, tyveri og/eller hærværk i 2012, hvilket sammen med 2009 er det lavest målte niveau siden 2005. I 2010-11 var andelen 17-18 procent.

Fra og med i år er der også lavet særskilte undersøgelser af indbrud og partnervold.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Som justitsminister glæder det mig, at niveauet stadig er lavt, når det handler om, hvor udsatte danskerne er for vold og andre typer kriminalitet. Vi kan sove trygt om natten. Men regeringen vil naturligvis fortsætte arbejdet med at forhindre, at folk begår kriminalitet, og slå hårdt ned på dem, der gør.

Dette års særskilte undersøgelse af indbrud er interessant. Vi kan alle sætte os ind i, hvor ubehageligt det er at blive offer for indbrudstyve. Dertil kommer tab af måske uerstattelige personlige genstande. Vi nedsatte derfor i foråret sidste år Task Force Indbrud og Task Force Vest for at stramme grebet om de organiserede indbrudstyve, og vi kan allerede se, at disse task forces har haft succes med deres aktioner. De er et godt supplement til politikredsenes målrettede indsats mod indbrudskriminalitet.”

Tre procent af danskerne blev udsat for indbrud i 2012. Er ens indkomst på under 100.000 kr. eller over 550.000 kr., har man en større risiko for indbrud end andre. Risikoen er mindre, hvis man bor i Region Nordjylland.

Overordnet set viser undersøgelsen, at risikoen for at blive udsat for kriminalitet øges, hvis man er mand, ung, selvstændigt erhvervsdrivende, bosat i hovedstadsområdet, og hvis man ofte går ud om aftenen. Pensionister og gifte personer har derimod lavere risiko for at blive udsat for kriminalitet.

Læs hele offerundersøgelsen her.

 

Baggrund

En betydelig del af kriminaliteten i samfundet anmeldes ikke til politiet. Man kalder denne ikke-politiregistrerede kriminalitet for den skjulte kriminalitet eller kriminalitetens mørketal. Gennemførelse af offerundersøgelser er en af de få muligheder, man har for at skønne dels over den faktisk forekommende kriminalitet i samfundet, og dels over mørketallets størrelse.

I offerundersøgelser udspørges befolkningen, om de har været udsat for forskellige former for kriminalitet. I bekræftende fald spørges bl.a., om det er blevet anmeldt, eller om politiet har fået nys om forholdet på anden vis, hvilket gør det muligt at estimere mørketallet. Offerundersøgelser kan yde et bidrag til beskrivelse og forståelse af karakteren af vold og andre former for kriminalitet og af offerets reaktion herpå.

Offerunderundersøgelsen er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd, Justitsministeriet og Rigspolitiet, og den er blevet til i et samarbejde med Københavns Universitet. Undersøgelsen er i sin nuværende form gennemført årligt siden 2005, og den er baseret på landsdækkende interviewundersøgelser af 16-74-årige.

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte forskningschef Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningskontor, tlf. 72268440, eller kommunikationsmedarbejder Anne Rosa Simonsen, Justitsministeriet, tlf. 40169917.