Offentlighedslov skal evalueres efter tre år

Der skal foretages et grundigt eftersyn af ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen, når den nye offentlighedslov har været i kraft i tre år. Folketingets Ombudsmand vil om tre år blive anmodet om at redegøre for myndighedernes praksis.

I lyset af den senere tids debat er regeringen, Venstre og Konservative blevet enige om at etablere en evalueringsordning af myndighedernes praktiske brug af ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen, når loven har været i kraft i tre år. Evalueringsordningen skal sikre, at de to bestemmelser – som forudsat i regeringens lovforslag – bliver brugt snævert.

Folketingets Ombudsmand vil, når loven har været i kraft i tre år, blive anmodet om at redegøre for myndighedernes anvendelse af de to regler. Ombudsmandens udtalelse vil danne baggrund for, at Justitsministeriet udarbejder en redegørelse, som vil kunne sættes til debat i Folketinget. Hvis dette giver anledning til ændringer, vil regeringen tage initiativ til at drøfte dette i forligskredsen.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

”For mig er det naturligvis vigtigt, at ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen ikke bliver misbrugt i praksis. De skal begge anvendes snævert. Derfor er jeg glad for, at vi nu har indgået en aftale, som betyder, at Folketingets Ombudsmand bliver en del af evalueringen af de to bestemmelser. Regeringen vil lytte til de synspunkter, der kommer frem i forbindelse med evalueringen,” siger Morten Bødskov og fortsætter:

”Jeg mener, at evalueringsordningen sikrer et godt og solidt grundlag for, at Folketinget og offentligheden kan følge med i, at ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen ikke bliver det tagselvbord for lukkethed som kritikere af lovforslaget har fremført.”

Jan E. Jørgensen (V) siger:

”Venstre har gennem hele forløbet sagt, at vi ville følge virkningen af den nye offentlighedslov tæt. Det er derfor meget positivt, at denne opfølgning nu formaliseres og lægges i hænderne på Folketingets Ombudsmand.”

Tom Behnke (K) siger:

”Konservative står fortsat bag lovforslaget, men anerkender samtidig den usikkerhed debatten om offentlighedsloven har skabt, og finder det derfor relevant at følge lovens brug i praksis.”

Regeringens lovforslag til en ny offentlighedslov er baseret på Offentlighedskommissionens betænkning fra 2009, som var bredt sammensat med repræsentanter fra bl.a. pressen. I efteråret 2012 indgik regeringen en bred politisk aftale med Venstre og Konservative, således at mere end to tredjedele af mandaterne i Folketinget er enige om, hvordan en ny offentlighedslov skal se ud.

Den nye offentlighedslov udbygger på en lang række punkter den gældende lovs grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning og er blandt andet udformet i lyset af den øgede brug af informationsteknologi og nye og ændrede samarbejdsstrukturer i centraladministrationen. Lovforslaget er en balance mellem på den ene side princippet om åbenhed i den offentlige forvaltning og på den anden side de hensyn, der kan føre til, at der i visse tilfælde ikke gives aktindsigt.

 

Baggrund

  • Evalueringen af ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen indebærer, at Folketingets Ombudsmand, når loven har været i kraft i tre år, vil blive anmodet om at redegøre for myndighedernes anvendelse af de to regler i perioden 1. januar 2014 til 1. januar 2017.
  • På baggrund af Ombudsmandens udtalelse om, hvorvidt myndighedernes praksis er i overensstemmelse med lovens ordning, vil Justitsministeriet udarbejde en redegørelse til Folketinget om erfaringerne med ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen. 
  • Justitsministeriets redegørelse skal udover en gennemgang af praksis, vurdere om der er behov for en ændring af reglerne. Redegørelsen vil i øvrigt mere generelt belyse de hidtidige erfaringer med loven, herunder de regler der indebærer mere åbenhed i den offentlige forvaltning. Relevante organisationer som f.eks. Dansk Journalistforbund og Danske medier vil blive hørt i forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen.
  • Justitsministeriets redegørelse til Folketinget vil kunne sættes til debat i Folketingssalen. Hvis dette giver anledning til ændringer, vil regeringen tage initiativ til at drøfte dette i forligskredsen.

 

Læs også

Yderligere oplysninger

Journalister kan kontakte særlig rådgiver Trine Maria Ilsøe, tlf. 2214  6637 eller kommunikationschef i Justitsministeriet, Emil Melchior, tlf. 4037 6737.