Medlemmer af Tilsynet med Efterretningstjenesterne er udpeget

PET-logo

Justitsminister Morten Bødskov har i dag udpeget medlemmerne af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, som fra den 1. januar 2014 skal føre kontrol med PET og FE. Formanden er udpeget efter fælles indstilling fra landsretterne.

Tilsynet er oprettet i henhold til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og har fået følgende sammensætning:

  • Landsdommer Ulla Staal, Østre Landsret (formand for tilsynet).
  • Advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater.
  • Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Aarhus Universitet.
  • Direktør Adam Wolf, Danske Regioner.
  • Direktør Karsten Ohrt, Statens Museum for Kunst.

Medlemmerne er udpeget efter forhandling med forsvarsministeren og efter drøftelser med Folketingets Kontroludvalg. Formanden er endvidere udpeget efter fælles indstilling fra Østre og Vestre Landsret.

Med henblik på at sikre kontinuitet i tilsynets arbejde er landsdommer Ulla Staal, advokat Pernille Backhausen og direktør Adam Wolf udpeget for en periode på fire år, mens professor Jørgen Grønnegaard Christensen og direktør Karsten Ohrt er udpeget for en periode på to år. Samtlige medlemmer har mulighed for genudpegning i yderligere fire år.

Tilsynet får til opgave at føre kontrol med PETs og FEs behandling af personoplysninger og indebærer for så vidt angår ressourcer, uafhængighed og beføjelser samlet set en markant styrkelse af kontrollen med efterretningstjenesternes behandling af personoplysninger. Tilsynet vil få sit eget sekretariat, føre tilsyn efter lovens nærmere regler med PETs og FEs behandling af personoplysninger og få adgang til enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed. Endvidere får en person mulighed for at anmode tilsynet om at undersøge, om PET eller FE uberettiget behandler oplysninger om vedkommende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende person meddelelse herom.

PET-loven kan findes her.

FE-loven kan findes her.

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Emil Melchior, telefon 4037 6737, [email protected]