International sammenligning af offentlige forvaltninger er stærkt tvivlsom

Politikens historie om undersøgelse, der sammenligner åbenheden i offentlige forvaltninger i verden, bygger på et meget usikkert grundlag. Det skyldes blandt andet, at der i undersøgelsen efterspørges nye regler i Danmark, selvom de allerede findes i dansk lovgivning.

Politiken bringer i dag en historie, der placerer Danmark på 78. plads, når det gælder åbenhed i den offentlige forvaltning. Justitsministeriet er i den forbindelse ikke bekendt med, at der skulle være faktuelt og objektivt grundlag for at sammenligne op mod 100 landes individuelle lovgivning i offentlige forvaltninger.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler i den forbindelse:

”Alle synspunkter – både faglige og mere holdningsprægede – er meget velkomne i debatten om den nye offentlighedslov. Jeg må dog sige, at udtalelsen fra Centre for Law and Democracy efter min opfattelse minder mere om et partsindlæg end noget, der kan kaldes for et fagligt indlæg.

Udtalelsen bygger på en række fejlslutninger og misforståelser af både lovforslaget og den gældende danske lovgivning. Centre for Law and Democracy må have overset, at der i forvaltningsloven, retsplejeloven og arkivloven allerede er regler af den karakter, som efterspørges. Herudover forstår Centre for Law and Democracy ikke, hvilken vigtig kontrolfunktion Folketingets Ombudsmand varetager, når det gælder aktindsigt.

Andre misforståelser er f.eks., at der står, at den såkaldte journaliseringspligt er frivillig. Det er forkert. Den er obligatorisk. Og så er der undtagelsesbestemmelserne. Her siges det bl.a., at det er nyt, at sager om lovgivning og ansættelsessager undtages fra aktindsigt. Også dette er forkert.

Jeg undrer mig desuden over, at det tilsyneladende foreslås, at lovforslagets regler om beskyttelse af forskeres og kunstneres originale idéer skal udgå. Med andre ord mener Centre for Law and Democracy, at konkurrerende forskere og kunstnere skal have adgang til at tilegne sig andres idéer. Jeg tror, at de fleste vil være enige i, at det ikke er rimeligt, at man i givet fald vil kunne kopiere andres idéer helt frit.

Indlægget skal derfor efter min opfattelse tages med et stort gran salt.”

 

Kontakt

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på 4037 6737.