Indsatsen mod tvangsægteskaber styrkes

Alle har ret til selv at bestemme, hvem de vil giftes med. Det mener justitsminister Morten Bødskov, der med en ny lov sætter hårdt ind mod tvangsægteskaber.

Bedre beskyttelse mod tvangsægteskaber og strengere straffe for tvang ved religiøse vielser. Det er blot nogle af elementerne i et lovforslag fra justitsminister Morten Bødskov, som Folketinget enstemmigt har vedtaget i dag.

Med lovændringen ændres tilholdsreglerne, så de i højere grad målrettes situationer, hvor en person tvinges til at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed. Politiet får lettere adgang til at udstede tilhold i sådanne sager. Samtidig får politiet mulighed for at udstede et tilhold, uanset om den forurettede har anmodet om det.

”I vores samfund har alle borgere en grundlæggende ret til selv at bestemme, hvem de vil leve sammen med og hvordan. Og jeg vil gerne understrege, at det er helt uacceptabelt, hvis nogen tvinges ind i ægteskab. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi nu får endnu bedre mulighed for at skride ind mod eksempelvis familiemedlemmer, der med trusler og tvang presser et ungt menneske til at indgå ægteskab,” siger justitsminister Morten Bødskov.

Udover en udvidelse af reglerne for tilhold indføres der med den nye lov strengere straffe for at tvinge nogen til at indgå en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed. Her skærpes strafferammen fra 2 til 4 år.

Dermed ligestilles religiøse vielser med tvangsægteskaber i straffelovens forstand. Samtidig bliver udvisningsreglerne ændret, så der kan ske udvisning, hvis udlændingen har tvunget en anden til en religiøs vielse - det uanset straffens længde og uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

I vores samfund har alle borgere en grundlæggende ret til selv at bestemme, hvem de vil leve sammen med og hvordan

Lovændringen lægger desuden op til, at betingelserne for religiøse forkynderes ophold bliver ændret. Det betyder, at en forlængelse af opholdstilladelse til religiøse forkyndere eller andre, der foretager religiøse vielser, fremadrettet vil være betinget af deltagelse i et kursusforløb om dansk familieret.

Lovændringen skal ses i sammenhæng med regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser og den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

Læs hele lovforslaget her.

Yderligere information

Kommunikationschef Emil Melchior, telefon 4037 6737, [email protected].