AMU-kurser for indsatte i fængsler og arresthuse

Nu er det muligt for indsatte i fængsler og arresthuse at deltage i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Der sker som et led i den nyligt indgåede flerårsaftale på Kriminalforsorgens område, som skal sikre færre ofre for kriminalitet.

Under overskriften ”Færre gengangere i fængslerne” har regeringen sammen med forligspartierne Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative vedtaget en række konkrete tiltag, der skal styrke de indsattes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse efter endt afsoning. Et af initiativerne er, at indsatte får tilbud om at dygtiggøre sig inden for det erhvervsfaglige område i form af AMU-kurser. Der er afsat 12 mio. kr. i 2013–2016.

Kriminalforsorgen har sammen med Ministeriet for Børn og Undervisning, som er ansvarlige for udbuddet af AMU, beskrevet rammerne for afviklingen af forsøget. I praksis betyder det, at AMU-udbydere fra i år i samarbejde med fængsler og arresthuse kan udbyde AMU-kurser.

Justitsminister Morten Bødskov:

”Regeringen ønsker færre gengangere i fængslerne og dermed færre ofre for kriminalitet. Det nye tiltag med at udbyde AMU-kurser til indsatte i fængsler og arresthuse kan opbygge de indsattes kompetencer og styrke deres adgang til uddannelse og arbejde, som vi ved, er vigtige faktorer for at komme tilbage til et liv uden kriminalitet efter afsoning.”

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini:

”Gennem AMU-kurserne vil vi gerne sikre, at flere ufaglærte løftes til faglært niveau. Det er mit håb, at den nye mulighed for de indsatte kan forbedre deres muligheder for job eller videre uddannelse efter afsoning. Jeg er sikker på, at AMU vil være et attraktivt uddannelsestilbud for de indsatte på grund af deres konkrete erhvervsfaglige indhold.”

Vicedirektør for Kriminalforsorgen, Annette Esdorf:

”Det er særdeles positivt, at vi nu kan udbyde AMU-kurser til indsatte. De mange kurser inden for erhvervsområdet passer rigtig godt til målgruppen. De er direkte kvalificerende i forhold til beskæftigelse, og samtidig er de korte og overskuelige, hvilket virker motiverende på mange indsatte. Alt i alt forventer vi os meget af den nye mulighed, og vi ser frem til at følge aktiviteten hen over de næste fire år.”

I første omgang skal AMU tilbydes de indsatte i en forsøgsperiode på fire år. Forsøget skal evalueres med henblik på, om ordningen skal gøres permanent.

Kontakt:

Presseansvarlig Karen Tidemann, Ministeriet for Børn og Undervisning, 2714 1528

Kommunikationschef Emil Melchior, Justitsministeriet, 4037 6737

Pressekonsulent Lars Erik Siegumfeldt, Kriminalforsorgen, 7255 4170