Alkolåse klar: Spritbilister skal selv betale

Dømte spritbilister skal selv betale for at få lov til at sætte sig bag rattet igen. Det besluttede Folketinget, da man vedtog VK-regeringens lovforslag om alkolåse i 2010, der gælder personer, som har fået en ubetinget frakendelse af førerretten på grund af spritkørsel. De brugerfinansierede alkolåse er nu på vej.

VK-regeringen fremsatte i 2010 et lovforslag om brugerbetalte alkolåse, som efterfølgende blev vedtaget af et enigt Folketing. Ordningen betyder, at det bliver obligatorisk at installere en alkolås i bilen, hvis man har kørt alvorlig spirituskørsel og ønsker at køre bil igen allerede efter udløbet af frakendelsestiden på typisk tre år. For mindre alvorlige overtrædelser bliver det frivilligt, om den enkelte vil køre med alkolås – i givet fald vil man kunne generhverve førerretten ét år tidligere end ellers.

Rigspolitiet vurderer, at prisen for at deltage i den obligatoriske ordning vil være op mod 60.000 kr., mens prisen for at deltage i den frivillige ordning vurderes at blive på op mod 75.000 kr. Rigspolitiet skønner, at der vil være 500-1.000 brugere af ordningen årligt.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

”Det handler om liv og død i trafikken, og der findes ingen undskyldning for at køre bil i spirituspåvirket tilstand, og regeringen mener, at alkolåse er et godt redskab til at redde liv.

Alkolåsene vil bestemt kunne mærkes på pengepungen for den enkelte spritbillist, men et enigt Folketing besluttede i 2010, at det skal koste, når man får en ubetinget frakendelse af førerretten som følge af spritkørsel. Derfor var Folketinget enige om, at spritbilisterne selv skal betale det hele for at være med i ordningen, og det er denne ordning, vi nu gennemfører.

Det har taget lang tid at blive klar til at søsætte ordningen med alkolåse. For lang tid, vil nogen måske mene. Men det var et halvfærdigt projekt, som vi arvede fra Venstre og Konservative. Lovforslaget fra 2010 var ukonkret og en række tekniske, administrative og juridiske problemer var slet ikke løst. Nu har vi fået skabt klarhed over de forskellige udeståender.”

Det administrative set-up, som ordningen kræver, forventes at være klar omkring 1. januar 2015. Personer, som vil kunne tilslutte sig den frivillige ordning, vil få mulighed for at gøre dette, også hvis dommen for spirituskørsel ligger forud for, at ordningen er sat i kraft.

Regeringen lancerer i øvrigt en ny strategi mod spiritus- og narkobilisme i begyndelsen af december 2013.

 

Baggrund

I 2010 vedtog Folketinget de overordnede lovgivningsmæssige rammer for en ordning med udskudt generhvervelse af førerretten efter ubetinget frakendelse grundet spirituskørsel – den såkaldte alkolås-ordning.

Det er i loven forudsat, at alkolåsordningen først vil kunne sættes i kraft, når der er udstedt en række administrative regler og etableret forskellige administrative og kontrolmæssige funktioner. Det er endvidere forudsat, at ordningen skal finansieres gennem brugerbetaling, hvorfor der ikke i 2010 blev afsat penge til indførelsen eller driften af ordningen. Det administrative set-up, som ordningen kræver, forventes at være klar omkring 1. januar 2015.

Rigspolitiets foreløbige vurdering af økonomien i den kommende ordning er, at ordningen vil koste ca. 25 mio. kr. at etablere og derudover årligt ca. 5 mio. kr. for politiet at administrere. Rigspolitiet skønner desuden – bl.a. på baggrund af erfaringerne med den svenske ordning med alkolåse – at der må forventes 500-1.000 brugere af ordningen årligt. Rigspolitiet har på den baggrund vurderet, at prisen for at deltage i den obligatoriske ordning vil være op mod 60.000 kr., mens prisen for at deltage i den frivillige ordning vurderes at blive på op mod 75.000 kr.  

Ordningen omfatter kun spirituskørsel, der udløser en ubetinget frakendelse af førerretten (dvs. over 1,20 promille i førstegangstilfælde og over 0,50 promille i gentagelsestilfælde).
En ubetinget frakendelse af førerretten vil altid være omfattet af enten den obligatoriske eller den frivillige alkolåsordning.

 

Typeeksempler i alkolåsordningen

 

Spirituskørsel         Promille under 2,0 (frivillig)             Promille over 2,0 (obligatorisk)
Uden alkolås 3 års frakendelse 3 års frakendelse + 2 års udskudt generhvervelse
(dvs. ingen førerret)
Med alkolås 2 års frakendelse + 2 års alkolås 3 års frakendelse + 2 års alkolås

 

Obligatorisk alkolåsordning

Personer der frakendes førerretten ubetinget som følge af:

  • spirituskørsel med en promille over 2,00, uanset om der er tale om et førstegangstilfælde eller gentagelsestilfælde, eller
  • gentagelsestilfælde af spirituskørsel bortset fra andengangstilfælde med en promille på højst 1,20 efter et førstegangstilfælde med en promille på højst 2,00.

Vilkår:
Generhvervelse af førerretten er i en periode på 2 år regnet fra frakendelsestidens udløb betinget af, at vedkommende deltager i en alkolåsordning.

 

Frivillig alkolåsordning

Personer der frakendes førerretten ubetinget som følge af:

  • førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille på højst 2,00 eller
  • andengangstilfælde af spirituskørsel med en promille på højst 1,20 efter et førstegangstilfælde med en promille på højst 2,00.

Vilkår:
Generhvervelse af førerretten kan ske 1 år før frakendelsestidens udløb, hvis vedkommende dels lader sig undersøge for et eventuelt alkoholmisbrug og – hvis et sådant konstateres – går i behandling, dels deltager i en alkolåsordning, der løber indtil 1 år efter udløbet af frakendelsestiden.

 

Yderligere oplysninger

Pressen kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior, tlf. 4037 6737, [email protected]