800 gymnasieelever debatterede med justitsministeren

Velkomst Roskilde Katedralskole

Justitsminister Morten Bødskov havde træffetid på Roskilde Katedralskole 11. januar 2013.

Omkring 800 elever på Roskilde Katedralskoles samfundsfagshold var inviteret til oplæg og debat med justitsministeren.

Justitsministeren lagde ud med at fortælle om regeringens prioriteter på retsområdet. I sit oplæg kom han ind på, hvordan man holder unge fra at begå kriminalitet, og hvad regeringen gør for at bekæmpe organiseret kriminalitet fx på rocker-bandeområdet. Endelig lagde han op til en mere overordnet debat om straf og afsoning - hvorfor vi som samfund straffer kriminalitet. 

Eleverne havde på forhånd forberedt en masse gode spørgsmål. Der blev blandt andet spurgt til, hvordan vi får kriminelle tilbage på sporet efter fængselsafsoning, og hvordan der tages hensyn til ofrene, når man udmåler straf og hjælper de kriminelle tilbage til samfundet.